Damiaanactie voert campagne in januari

Zoals u wellicht wel weet, werd Damiaan onlangs heilig verklaard. Vele mensen hebben op dat ogenblik vernomen dat lepra nog bestaat. Ook al is de situatie nu niet meer zo erg als die Damiaan op Molokai heeft gekend, toen hij er leprapatiënten verzorgde.

De strijd is nog niet voorbij

Dat het aantal leprapatiënten wereldwijd zo sterk verminderd is de laatste jaren, is deels te danken aan het werk van Damiaanactie. Sinds 1964 heeft Damiaanactie miljoenen mannen, vrouwen en kinderen behandeld die aan deze middeleeuwse ziekte leden. Dankzij haar lokaal personeel en de vrijgevigheid van de Belgische bevolking heeft ze sindsdien een ontelbaar aantal mensen genezen en ook opnieuw hoop en enige waardigheid geschonken aan de patiënten en hun familie. Maar er is nog veel werk voor de boeg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden er wereldwijd nog jaarlijks 250.000 nieuwe leprapatiënten opgespoord.
250.000 mensen, die als ze geen behandeling zouden krijgen, het risico lopen om verminkt te geraken en uitgestoten te worden door de maatschappij. Voor deze zieken zal Damiaanactie de strijd voortzetten. Zolang de laatste leprapatiënt niet behandeld is, zal Damiaanactie zich blijven inzetten om deze middeleeuwse ziekte te bestrijden.

349.410

Daarom blijft het personeel van Damiaanactie in al haar projectlanden, gedurende 365 dagen per jaar, de  moeilijkste omstandigheden trotseren om nieuwe patiënten op te sporen en te behandelen. Leprapatiënten uiteraard, maar ook tbc-patiënten. Tuberculose, een vreselijke ziekte die talrijke mensenlevens eist: elk jaar zijn er wereldwijd 8 à 10 miljoen zieken, en 1,5 à 2 miljoen mensen sterven aan tbc (één dode om de 15 à 20 seconden!). En het vele werk loont: in 2008 hebben de medische teams die door Damiaanactie worden ondersteund, 349.410 zieken ontdekt die door lepra, tuberculose of leishmaniasis (ook wel  ‘berglepra' genoemd) werden getroffen.

40 euro volstaat!

En een doeltreffende behandeling hoeft niet eens zo duur te zijn. 40 euro volstaat inderdaad opdat Damiaanactie een lepra- of tbc-patiënt zou kunnen behandelen. Met 40 euro kunnen lepraverminkingen vermeden worden en kunnen tbc-patiënten van de dood gered worden. Maar 40 euro is een bedrag dat het grootste deel van de inwoners van de Damiaanactie-projectlanden zich kan veroorloven om zich te laten verzorgen. Daarom zal Damiaanactie ook dit jaar campagne voeren: meer bepaald op 29, 30 en 31 januari 2010.
In deze crisisperiode heeft Damiaanactie meer dan ooit steun nodig. Van vrijwilligers, om de pakjes Damiaanactie-stiften te verkopen (5 € voor een pakje stiften), en van donateurs die een gift overmaken (elke gift vanaf 30 euro is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer 000-0000075-75.

Uit naam van de miljoenen patiënten die reeds behandeld werden en die behandeld zullen worden later, uit naam van de 1.500 lokale medewerkers van Damiaanactie: dank u! Dank u dat u, samen met ons, de strijd tegen deze vreselijke ziektes wilt voortzetten.

  • Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel -
    www.damiaanactie.be
  • Rekeningnummer000-0000075-75
  • Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.
Damiaanactie DOOR:

Deel dit artikel