David Van Reybrouck (De Morgen) wint Noord-Zuid Persprijs 2006

Brussel, 4 september 2006

Persmededeling van Vlaams minister van Media en Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois

Met zijn artikelenreeks “KVS in Congo” sleept David Van Reybrouck, columnist bij De Morgen, de Vlaamse Noord-Zuid-Persprijs 2006 in de wacht. Bij de 2de editie van deze jaarlijkse prijsuitreiking kreeg de auteur van Vlaams minister van Media en Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois felicitaties en een geldprijs van 5000 euro. Voor de jury waren de originele benadering van het thema, de persoonlijke reflecties, het respect voor de Congolezen als autonome burgers en het positieve gevoel dat de lezer daardoor krijgt, doorslaggevend. Veel lof ging er ook naar de prachtig uitgewerkte reportage van Isa Van Dorsselaer “Te weinig voor te velen” over de hongersnood in Niger (De Standaard) en naar Annemie Struyf voor haar vlot geschreven, heel persoonlijke reeks “De moeder van mijn dochter” (Humo).  

De jaarlijkse Vlaamse Noord-Zuidpersprijs zag vorig jaar het levenslicht. Minister Bourgeois hoopt met dit initiatief journalisten en media te stimuleren om meer te berichten over ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidproblematiek en zo het draagvlak voor internationale solidariteit te vergroten. 

“De media zijn vaak de enige bron van informatie over het Zuiden. De aandacht die journalisten besteden aan de leefomstandigheden in de Derde Wereld en de wijze waarop ze erover berichten, is van groot belang voor de houding van de Vlaming tegenover solidariteit met het Zuiden. Jammer genoeg zorgen ongeschreven mediaregels ervoor dat enkel grote rampen veel persaandacht krijgen. Over die talrijke slepende, kleinere of om één of andere reden minder mediagenieke probleemsituaties komt er nauwelijks berichtgeving,” aldus minister Bourgeois. De minister verleende eerder ook al steun aan televisieprogramma’s die de Noord-Zuid-problematiek onder de aandacht brachten.  

De uitreiking werd opgeluisterd door componist-dirigent Dirk Brosssé die getuigde over zijn muzikale hart voor Afrika. Prof. Marleen Temmerman vertelde over haar treffende ervaringen in Mozambique en de AIDS-problematiek. Tot slot volgde ook een Zuid-Afrikaanse getuigenis over de nijpende problematiek van huiselijk geweld.  

Een onafhankelijke jury selecteerde uit 13 inzendingen het winnende artikel van David Van Reybrouck, De jury stond onder leiding van Secretaris-Generaal van de Raad voor de Journalistiek Flip Voets. De andere juryleden waren Jos Bouveroux (hoofdredacteur nieuwsdienst VRT Radio), Corine Van Kelecom (Coördinator Communicatie 11.11.11), Ann De Ron (vast redacteur IPS-news) en Lodewijk Berlage (hoogleraar K.U.Leuven). De columnist kreeg vorig jaar al een eervolle vermelding.  

 

 

Deel dit artikel