De Europese Unie en Goed Bestuur in Ontwikkelingssamenwerking

In augustus 2006 publiceerde de Europese Commissie een nota rond “Goed bestuur in ontwikkelingssamenwerking”. De bedoeling is een betere afstemming op Europees niveau te promoten. Deze hernieuwde belangstelling van de Europese Commissie is een onderwerp dat hoog op de agenda’s van de donoren staat. Bovendien is er een toenemende aandacht voor goed bestuur in ontwikkelingslanden.

Voor Cidse, het internationale netwerk van Broederlijk Delen, was dit een aanleiding om te onderzoeken hoe het maatschappelijk middenveld in het Zuiden daar tegenover staat. 56 partnerorganisaties in 24 verschillende landen in het Zuiden gaven hun visie op de rol van de donoren. Hierbij hadden ze ook oog voor de hervorming van het bestuur in eigen land. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het document “Goed Bestuur en Ontwikkelingssamenwerking: perspectieven van het maatschappelijk middenveld op de benadering van de Europese Unie”. Dit document is beschikbaar in het Engels, Spaans en Frans op www.cidse.org

Hierin onderstrepen de partnerorganisaties van Cidse dat bestuurshervormingen niet van buitenaf kunnen opgelegd worden. Ze stellen dat de Europese Commissie zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de eigen ontwikkelingshulp. De Europese Commissie heeft de mond vol van consultatie, inclusieve processen en eigenaarschap. Toch besliste zij eenzijdig over de indicatoren voor goed bestuur en de toewijzingscriteria voor het 10de Europese Ontwikkelingsfonds voor de ACS-landen (Afrika-Caraïben-Stille Oceaan). Deze beslissingen zijn in tegenspraak met de definitie van goed bestuur. In de tweede helft van november organiseert de Europese Commissie de Europese Ontwikkelingsdagen. Cidse hoopt samen met andere organisaties dat dit ter sprake komt. Goed bestuur vormt het hoofdthema voor de debatten tussen Europese en Afrikaanse delegaties en vertegenwoordigers van internationale instellingen.

In de marge van deze Europese Ontwikkelingsdagen organiseert Cidse op 16 november een paneldebat. Hierin staan de visies van het Zuiden op goed bestuur met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld centraal. Dit vormt een goede gelegenheid voor de Europese Commissie om kennis te maken met de visie van Cidse op dit onderwerp.

Deel dit artikel