De VN bereikt in Doha een akkoord over financiering voor ontwikkeling

PERSBERICHT
Donderdag 4 december ’08

Na een dag chaos en verwarring bereikten de lidstaten van de Verenigde Naties in Doha een akkoord over Financiering voor ontwikkeling. Gaspard Denis van het CNCD en Rudy De Meyer van 11.11.11 volgden de conferentie ter plekke. “In normale tijden zouden we misschien nog kunnen leven met deze tekst. Maar in deze tijd van financiële en andere crisissen weegt het pakket gewoon te licht,” zegt Rudy De Meyer. “Wat alleszins ontbreekt,” stelt Gaspard Denis “is een duidelijke opdracht om het falende financiële en handelsbeleid grondig om te gooien.”
 

“Het blijft jammer dat het internationale circuit maanden moet onderhandelen om uiteindelijk een tekst over te houden die op een aantal punten minder ver gaat dan de Monterrey consensus zes jaar geleden.” Beiden vinden het wel positief dat de VN door het akkoord de opdracht en de mogelijkheid krijgt om in de komende tijd op hoog niveau  rond de financiële crisis te werken: “Het is een goede zaak dat instellingen als het IMF, of zelfs de G20 dit niet alleen mogen afhandelen.”  

Ook positief is de weliswaar nog zwakke vraag naar versterking van het VN tax committee, dat een begin zou kunnen maken met het coördineren van het internationaal belastingsbeleid onder de vleugels van de VN. Negatief is dan weer dat de belasting op munttransacties, de zogenaamde tobintaks, nergens in de tekst wordt vermeld. Het is een belangrijk strijdpunt van de Vlaamse ngo’s en sociale bewegingen. Het is niet alleen een goed instrument om middelen bijeen te krijgen (zelfs met een piepkleine belasting van 0,005 % zou je wereldwijd nog zowat 30 miljard Euro bijeensprokkelen). Bovendien is het ook een goed middel om internationale kapitaalstromen in kaart te brengen en financiële crisissen te helpen voorkomen. “Met alle uitdagingen en noden die er nu liggen, kan men zich eigenlijk niet veroorloven om zo’n instrument links te laten liggen,” stelt De Meyer. 

België was op de Conferentie zoals de meeste andere EU lidstaten niet heel zichtbaar. Het Franse voorzitterschap voerde immers steeds het woord voor de Unie. Volgens Gaspard Denis is het toch “belangrijk dat de Belgen in hun officiële speech op de conferentie verwezen hebben naar de belasting op munttransacties. Dat is de eerste keer sinds ons parlement in 2004 een wet over de tax goedkeurde.” Het blijft natuurlijk erg jammer dat Minister Michel hier op het appel ontbrak. Vooral als blijkt dat minister Koenders van Nederland en Trevor Manuel van Zuid-Afrika hier tot in de eindfase een belangrijke positieve rol hebben kunnen spelen. 

In Doha was er ook een sterke delegatie van de campagne ‘waardig werk, waardig leven’(Decent work).  Met de top van de internationale vakbondskoepel ITUC en andere netwerken zoals Social Alert en Solidar. Hun opzet was om waardig werk ook in het FFD kader zichtbaarder te maken. 

In de komende dagen zal door de Belgische en internationale ngo’s op een meer gedetailleerde manier nagegaan worden welke winstpunten in Doha werden geboekt, waar terrein werd verloren, en welke acties zich in de komende maanden aandienen.


Dit artikel werd overgenomen van de 11.11.11-subsite.
Lees hier het origineel.

Deel dit artikel