Duurzame watervoorziening in achtergestelde gebieden van Ecuador

Vlaamse partners helpen de bevolking in achtergestelde streken in Ecuador aan zuiver water, en helpen bij het ontwikkelen van beheersstructuren voor lokale overheden.

Via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling steunen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, het TMVW integraal water bedrijf, het studiebureau IMDC, de leerstoel IWB van de Universiteit van Antwerpen, de firma GROHE en het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking gedurende 3 jaar het PROTOS programma in 2 gebieden van Ecuador.

Samenvatting
Dit project van PROTOS past in een programma dat de levensomstandigheden van rurale gemeenschappen wil verbeteren door het voorzien van duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 6 achtergestelde kantons van Ecuador. Dit project bouwt deels verder op het project dat in 2005 door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd voor financiering.
Tijdens de periode 2008-2010 wil het programma zich toeleggen op de consolidatie van de beheersstructuren in de zuidelijke Sierra en anderzijds de uitbreiding van deze ervaringen naar twee andere zones in het land.
Zo zal men trachten de toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 7.000 personen in het kanton Saraguro ten Zuiden van Cuenca en 2 gebieden aan de kust te verzekeren en duurzame beheersstructuren voor de rurale drinkwatervoorziening voor 150.000 gebruikers in 6 kantons op te zetten.  Tevens zullen er modellen voor integraal waterbeheer ontwikkeld, toegepast en gesystematiseerd worden in de zuidelijke Andes.
De activiteiten en aanpak bestaan uit twee delen.
Bij de eerstelijnsactiviteiten worden de “gebruikers” technisch, methodologisch en financieel ondersteund bij de aanleg en rehabilitatie van drinkwaterinfrastructuur; bij concrete acties voor een verbeterde hygiëne, sanitaire voorzieningen  en beschermende maatregelen voor de waterwinningsgebieden en bij de uitwerking en implementatie van beheersmechanismen voor elke infrastructuur.
Bij de tweedelijnsactiviteiten worden in samenwerking met gemeentebesturen, lokale NGO’s en de watercomités overkoepelende kantonnale beheerstructuren en globale beheersplannen met Integraal Waterbeheer uitgewerkt.
De Vlaamse partners zijn de TMVW, IMDC, GROHE, het Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking, de Universiteit Antwerpen en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Lokaal wordt samengewerkt met lokale NGO’s, gemeentebesturen instellingen voor het beheer van de drinkwatervoorziening, stroomgebiedcomités, het Nationaal Forum van Waterbronnen en een onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit van Cuenca. De duur van het project bedraagt 36 maanden. Het project zelf is ingebed in een groter programma dat gefinancierd wordt door DGOS en de EU, en dat door de lokale PROTOS medewerkers wordt geleid.
Zie ook op de websites van de partners
www.protosh2o.org
http://www.tmvw.be/
www.imdc.be
www.ua.ac.be
www.grohe.be
http://www.lne.be/themas/beleid
www.watervoorontwikkeling.be

Deel dit artikel