EU-budget: Europa zet engagement 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking op de hellingPersbericht 6 februari 2013

Het Europese engagement om tegen 2015 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking dreigt te worden losgelaten. Dat blijkt uit een analyse van het voorgestelde EU-meerjarenbudget door ontwikkelingsorganisaties.

Meer dan 40 jaar nadat het principe van de 0,7% geïntroduceerd werd hebben amper 4 Europese landen de doelstelling gehaald. De EU in zijn geheel zal de doelstelling niet halen.

Vandaag blijft er 47 miljard te kort. "Slechte cijfers tegenover alsmaar groter wordende uitdagingen", reageert algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe.


De gevolgen van de klimaatsverandering, een groeiende kloof tussen rijk en arm, stijgende voedselprijzen en een wereldwijde strijd voor grondstoffen maken het er voor ontwikkelingslanden de komende jaren niet makkelijker op. Europa, dat mee verantwoordelijk is voor die problemen, moet deze uitdagingen helpen aanpakken. Dat is alvast het oordeel van de Europese Commissie, in wiens voorstel een stevige stijging van het budget voor externe aangelegenheden was opgenomen.

De EU toonde met het Verdrag van Lissabon de ambitie om een strategische speler te zijn op het wereldtoneel: het verbeteren van de wereldwijde democratie, het creëren van meer gelijkheid en solidariteit, de ondersteuning van duurzame economie en het ondersteunen van sociale en milieudoelstellingen in ontwikkelingslanden.

Maar, die ambitie wordt losgelaten in het voorstel Van Rompuy én dreigt extra ondermijnd te worden door de besparingsschaar die Angela Merkel en David Cameron morgen op de Europese top willen bovenhalen. Vandaag lijkt het er op dat er 9,3 miljard euro bespaard zal worden op het budget externe zaken en nog eens 3,3 miljard op het Europees ontwikkelingsfonds.

Concreet betekent dit dat voor het eerst in de geschiedenis Europa met een lagere meerjarenfinanciering zal moeten werken dan voordien én dat de doelstelling 0,7% voor ontwikkelingszaken losgelaten wordt. De enige manier waarop de doelstelling nog te halen valt is als de individuele lidstaten hun budget voor ontwikkelingssamenwerking de volgende jaren optrekken. Maar die kans is gezien de recente besparingsgolf in heel Europa erg klein. De verlaging is bovendien een dubbel verlies: Europa is o.a. door haar brede aanwezigheid één van de meer efficiënte spelers in het veld.

"En dat terwijl de uitdagingen alleen maar groter worden", reageert algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. "De klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, migratie, om er maar een paar te noemen. Hieraan moet echt gewerkt worden, zowel via het budget externe actie als het budget ontwikkelingssamenwerking. Op beiden dreigt nu bespaard te worden."

"Europa heeft zich geëngageerd om 0,7% van onze welvaart naar ontwikkelingssamenwerking te laten gaan tegen 2015. Dat is 1,87 euro per maand per Europeaan. Een kop koffie op het terras. Vandaag zijn de uitdagingen groter, maar vermindert het budget én de slagkracht. Een zeer slechte zaak."

Contact:  Hendrik Van Poele, persverantwoordelijke van 11.11.11


Lees ook :Deel dit artikel