EU-Israël Associatieraad: geef Israël geen privileges

Op Europees niveau worden voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een nieuwe EU-Israël Associatieraad, de eerste sinds 2012. Op een moment dat Israël duidelijk te kennen geeft dat het zich niets aantrekt van het internationaal recht, zou zo'n Associatieraad een catastrofaal signaal sturen. België moet daarom pleiten voor het uitstel van de Associatieraad, de opschorting van het EU-Israël Associatieakkoord en de uitbouw van een Europees "differentiatiebeleid".

Het Israëlische beleid van "facts on the ground" bereikte de afgelopen maanden ongeziene hoogten. Sinds begin 2017 werd de bouw van duizenden nieuwe nederzettingen aangekondigd. Israël kondigde ook plannen aan voor de bouw van een volledig nieuwe nederzetting, de eerste sinds 1999. In de eerste twee maanden van 2017 werden 168 Palestijnse huizen vernietigd en 276 Palestijnse burgers gedwongen verplaatst. Het Israëlische parlement wil verschillende nederzettingen officieel annexeren en verschillende "outposts" retroactief legaliseren.

Schadelijk signaal

De Israëlische "de facto annexatie" van Palestijns grondgebied gaat dus aan een ongezien hoog tempo voort. Verschillende Israëlische ministers verklaren openlijk voorstander te zijn van een officiële annexatie van Palestijns grondgebied. Op een moment dat Israël duidelijk te kennen geeft zich niets van het internationaal recht aan te trekken, zou een versterking van de bilaterale Europees-Israëlische relaties dus een erg schadelijk signaal sturen.

België

De EU stelde in 2009 dat de versterking van de Europees-Israëlische relaties afhankelijk is van de naleving van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving en van de implementatie van de twee-statenoplossing.

Zolang Israël op grootschalige wijze het internationaal recht schendt en de ontwikkelingsmogelijkheden van het Palestijnse volk onmogelijk maakt, kan er voor 11.11.11 geen sprake zijn van een versterking van de Europees-Israëlische relaties. Integendeel: in plaats van Israël via het Associatieakkoord allerlei privileges te geven, moet het land duidelijk worden gemaakt dat er een prijs verbonden is aan de blijvende bezetting van Palestina.

België kan daarom binnen de EU pleiten voor een onmiddellijk uitstel van de EU-Israël Associatieraad en de opschorting van het Associatieakkoord. In navolging van een recente VN-Veiligheidsraadresolutie kan België ook pleiten voor de verdere uitbouw van een Europees "differentiatiebeleid", waarbij Israëlische nederzettingen systematisch worden uitgesloten uit de politieke, economische en financiële relaties tussen Europa en Israël.

Willem Staes
Beleidsmedewerker Midden-Oosten

Deel dit artikel