Europa moet voortouw nemen om voedselcrisis op te lossen

Voor het eerst overschrijdt dit jaar het aantal mensen met chronische honger de kaap van één miljard. Een op zes mensen heeft honger en dat aantal blijft stijgen. Volgens een nieuw rapport van IATP en CIDSE is de voedselcrisis dus verre van voorbij. CIDSE is de internationale alliantie van katholieke ontwikkelingsorganisaties, waar Broederlijk Delen actief lid van is.

Het rapport stelt dat het langdurig falend beleid van de Europese Unie en de Verenigde Staten aan de basis ligt van de voedselcrisis. ‘De VS en de EU hebben het globale voedselsysteem kwetsbaar gemaakt’, zegt Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen. ‘Zij liggen aan de basis van de verwaarlozing van de landbouw, van onrechtvaardige handelsregels en van structurele aanpassingen.’

De voedselcrisis, de klimaatcrisis en de economische crisis houden de wereld in hun greep. Volgens het rapport bewijst dit dat onze huidige productie- en consumptiemodellen niet leefbaar zijn. ‘Een nieuwe landbouwpolitiek is nodig om dringend een evenwicht te bereiken tussen economisch rendement en socio-ecologische rechtvaardigheid. De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten bijdragen aan een nieuw globaal model voor voedsel en landbouw waarin kleinschalige producenten een centrale rol spelen,’ vindt Pol De Greve.

Het rapport identificeert stappen om de aanpak van de voedselcrisis te veranderen en een eerlijk en duurzaam voedselsysteem te creëren. Op de verschillende internationale bijeenkomsten dit jaar moet de Europese Unie, samen met de VS, ijveren voor een bindend Globaal Partnerschap voor Landbouw en Voedselzekerheid, met een sterk mandaat. Pol De Greve: ‘Die nieuwe structuur onder de vleugels van de VN moet niet-gouvernementele spelers betrekken om honger de wereld uit te helpen. Landbouw is geen gewone economische activiteit, maar heeft ook een belangrijke sociale en ecologische rol. Die multifunctionaliteit van de landbouw moet erkend worden.’

Daarnaast vraagt het rapport meer ontwikkelingshulp voor de landbouwsector. Ook een hervorming van de internationale handel in landbouw- en voedselproducten dringt zich op. De EU en de VS moeten meer doen dan enkel ijveren voor meer markttoegang voor de Europese en Amerikaanse landbouw- en voedingsindustrie.

De FAO, de landbouw- en voedselorganisatie van de Verenigde Naties, verwacht in de toekomst nog sterkere prijsschommelingen. ‘Stabiele prijzen zijn noodzakelijk voor een duurzaam voedselsysteem,’ legt Pol De Greve uit. ‘Daarom moeten er maatregelen komen om prijsschommelingen tegen te gaan, zoals meer strategische voedselreserves en het verbieden van buitensporige financiële speculatie.’

Broederlijk Delen ondersteunt rurale gemeenschappen in het Zuiden om vanuit hun eigen sterkte en mogelijkheden plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Die plannen worden vaak gedwarsboomd of bemoeilijkt door structuren van onrecht waarop organisaties in het Zuiden niet altijd vat hebben. Daarom investeert Broederlijk Delen in politiek werk.

Het volledige rapport kan je hier bekijken.

Deel dit artikel