Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Waar rechten bedreigd of geschonden worden, zoekt Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) de gepaste strategie om weerwoord te bieden.

De rurale en inheemse gemeenschappen zijn erg kwetsbaar in Ecuador. Mijnbouw- en petroleumbedrijven tasten vaak hun leefomgeving aan. Als zij daar protest tegen aantekenen, worden ze als criminelen weggezet of bedreigd. INREDH verdedigt hun activisten en leiders. Het spant rechtszaken aan, contacteert de pers en sensibiliseert de bevolking.  

Enkele jaren geleden richtte het een school voor politieke vorming op. Daar leren jonge inheemse vertegenwoordigers hoe ze de collectieve rechten van de inheemse volkeren en 'de rechten van de natuur' efficiënt kunnen verdedigen.

Daarnaast probeert INREDH het traditionele gewoonterecht van de volkeren als legitieme vorm van rechtspraak te laten erkennen.

Het beschermt ook andere personen als hun rechten onder druk staan, zoals vrouwen, holebi's, transgenders en gevangenen.

De organisatie geniet internationale erkenning. Ze vertegenwoordigt Ecuador in de Internationale Federatie voor de Mensenrechten en heeft veel ervaring met hoorzittingen voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten.