Giften aan ngo's blijven stabiel

De giften aan ngo's die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking, zijn in de periode 2005-2009 stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van de site ngo-openboek.be. Ngo-openboek.be is een initiatief van Coprogram en Acodev, de federaties van de ngo's voor ontwikkelingssamenwerking.

Het bedrag dat gegeven wordt aan ontwikkelingsorganisaties blijft al enkele jaren stabiel. Enkel in 2005 was er een grote piek: dat was het jaar van de tsunami, wat voor zo'n twintig procent meer giften zorgde dan gebruikelijk.

‘Natuurlijk zijn we blij met deze cijfers', zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. ‘Dit is zeker geen vanzelfsprekend gegeven voor ons. We danken dan ook alle mensen die solidariteit tonen, en hopen dat ze dit in de toekomst blijven doen.'

De cijfers tonen dat ondanks de crisis mensen het belang blijven inzien van ontwikkelingssamenwerking. Dit ondanks enkele recente studies die schreven dat de steun aan het goede doel in het algemeen achteruit gaat. In die studies werd enkel gepeild naar beweringen over de geefintenties, op ngo-openboek staat wat de schenker daadwerkelijk heeft gegeven.

Met ngo-openboek.be verhoogt de Belgische ngo-wereld de transparantie over haar werking en haar middelen. De site bevat informatie van een tachtigtal ngo's.

giften

Meer informatie
ngo-openboek.be
Eline Strik, persverantwoordelijke 11.11.11
02 536 11 51 - 0496 80 78 93 - eline.strik@11.be

Deel dit artikel