Ipis - Internationale Vredesinformatiedienst vzw

The International Peace Information Service (IPIS vzw) is an independent research institute providing tailored information, analysis and capacity enhancement to support those actors who want to realize a vision of durable peace, sustainable development and the fulfillment of human rights. Thoughout the years, IPIS has developed a geographic focus on sub-Saharan Africa and a thematic focus on natural resources, conflict motives of armed actors, business and human rights, and international arms transfers. Within this scope, IPIS strives to be a center of excellence on field based research.

IPIS is een onderzoekscentrum dat informatie vergaart, structureert, assimileert en verwerkt tot trainingpaketten, workshops, voordrachten, briefings, dossiers en rapporten. De primaire doelgroep van IPIS zijn gouvernementele, niet-gouvernementele en intergouvernementele ontwikkelingsactoren, bedrijven en wetgevende instanties. Via multiplicatoren als de media, de academische wereld en think tanks bereikt onze informatie ook een breder veld van betrokkenen. In de ruimste zin bestaat onze doelgroep uit alle individuen en organisaties die begaan zijn met vrede, mensenrechten en ontwikkeling in sub-Sahara Afrika.

Onze 'action research' focust op feiten en niet op theorieën, omdat wij na de fase van diagnose ook oplossingen - werkbare beleidsaanbevelingen, training, capaciteitsversterkende workshops - willen aanreiken die bruikbaar zijn in de praktijk voor onze primaire doelgroep.

Onze onderzoeksactiviteiten zijn toegespitst op drie kernthema's waarrond wij in de loop der jaren een unieke, op veldonderzoek gebaseerde expertise en netwerk hebben opgebouwd.

Wij brengen feiten aan het licht die in verband staan met de, doorgaans ondoorzichtige, internationale wapenhandel in en naar onze focusregio. De analyse van die feiten levert inzichten en oplossingen op in/voor de gevolgen van die handel op het vlak van conflict en onderontwikkeling.

Wij doen diepgravend onderzoek naar de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en hebben daarbij bijzondere aandacht voor de problematiek van welvaartverdeling, slecht bestuur en corruptie, conflictfinanciering en conflictpotentieel, en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ons kernthema MVO handelt over de rol die de privé-sector speelt in onze focusregio. Onze jarenlange ervaring leert dat bedrijven zowel een hefboom voor ontwikkeling en vrede kunnen zijn, als een bron van ontwikkelingsongelijkheid en conflict. Onze infoverstrekking inzake MVO is toegespitst op alle aspecten van duurzaamheid, respect voor de mensenrechten, en de implementatie van zelfregulerende mechanismen en harde wetgeving. Op vraag van onze opdrachtgevers wenden wij onze MVO expertise ook aan voor het ontwikkelen van methodologieën die ook buiten onze focusregio toepasbaar zijn.

Ipis - Internationale Vredesinformatiedienst vzw


2000 Antwerpen
Telefoon: 03-231 01 51
Fax: 03-225 00 22
Contacteer Ipis vzw


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van ngo-federatie