Nieuwe MO*paper: Heeft de crisis het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking ondermijnd?

mopaper49_draagvlakosPULSE is een samenwerkingsverband tussen verschillende wetenschappelijke instellingen van de universiteiten van Leuven, Brussel (VUB) en Luik in België en CIDIN (Centre for International Development Issues van de Radboud Universiteit in Nijmegen) in Nederland. PULSE tracht gedurende vier jaar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de Belgische bevolking evenals de bestaande initiatieven in kaart te brengen. Daarnaast onderzoekt PULSE methodieken om de doeltreffendheid van draagvlakinterventies te meten en ook de rol van de media en nieuwe digitale communicatiestrategieën bij de versterking van het draagvlak.

Deze MO*paper is een aangepaste en geactualiseerde versie van de presentatie voor de startdag van 2009. De paper geeft een stand van zaken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in België en gaat na welke invloed de crisis heeft op dit draagvlak.

Tom De Bruyn en Ignace Pollet zijn lid van de onderzoeksgroep Ontwikkelingssamenwerking van het Instituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven. Ze zijn betrokken bij het door DGOS en VLIR-UOS gefinancierde onderzoeksplatform Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking PULSE.

>> U kan deze MO*paper gratis downloaden op www.MO.be/papers.
>> Reacties en suggesties zijn altijd welkom op
mopaper@mo.be.
>> Wil u opde hoogte gehouden worden van alle MO*papers, stuur dan een mailtje naar
mopaper@mo.be

Deel dit artikel