Onderzoek 11.11.11 neemt mijnbouwinvesteringen onder de loep

Ondanks de bedenkelijke reputatie van de mijnsector en verschillende VN-richtlijnen voor ethische mijnbouw, investeerden een aantal banken actief op de Belgische markt tussen 2011 en 2016 bijna 36 miljard dollar in controversiële mijnbouwbedrijven. Dat blijkt uit een nieuw gezamenlijk onderzoek van 11.11.11, Broederlijk Delen en Fairfin/BankWijzer.

Opvallende tegenstelling

Het onderzoek ging na of het beleid en de praktijk van banken met elkaar in overeenstemming zijn. Dit leidde tot een opvallende vaststelling. Zowel BNP Paribas, Deutsche Bank als ING Group hebben in hun beleid een hele reeks mijnbouwgerelateerde doelstellingen en uitdagingen opgenomen, maar die worden niet weerspiegeld in hun investeringscijfers. Spaarders en beleggers krijgen dus onterecht de indruk dat deze banken weldoordachte keuzes maken als ze investeren in mijnbouwbedrijven. Andere banken, zoals KBC Group, Belfius Bank, Argenta en VDK Spaarbank - zo blijkt uit het onderzoek - hanteren daarentegen een beleid dat nauwelijks over mijnbouw spreekt. Desondanks (en gelukkig) blijven hun investeringen en financieringen in 'problematische' mijnbouwbedrijven erg beperkt.

Verantwoord investeren

De laatste jaren is 'duurzaam investeren' in opmars. Burgers zijn zich sterker bewust van de rol van investeringen bij maatschappelijke problemen en uitdagingen. Dit is ook de banken niet ontgaan. Daarom besteden ze meer aandacht aan de uitwerking van een beleid voor duurzame investeringen. Toch is er nog een lange weg te gaan. Het onderzoek maakt immers duidelijk dat het vrijwillige kader zoals dat vandaag geldt onvoldoende is. Bekende banken als BNP Paribas, Deutsche Bank en ING Group steunen – ondanks eigen engagementen en internationale afspraken – dubieuze metaalontginningsbedrijven als Glencore, Goldcorp of Newmont Mining. Investeringen die niet voldoen aan internationale standaarden moeten worden afgebouwd. Het is hoog tijd dat de Belgische overheid en de financiële sector hiervoor mee aan de kar trekken.

Constructieve maatregelen

11.11.11, Fairfin en Broederlijk Delen vragen op basis van dit onderzoek dat de Belgische overheid de banken aanspreekt op hun investeringen in de mijnbouw. Naar aanleiding van het rapport heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) alvast contact opgenomen met BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Een aantal banken tonen zich ook bereid om in dialoog te gaan. We verwachten dat de banken in de eerste plaats zelf duidelijke uitsluitings- en beoordelingscriteria opstellen voor investeringen in de mijnbouw, die rekening houden met de specifieke uitdagingen op het vlak van mensenrechten en milieuschade. Tegelijk roepen we op om dringend werk te maken van een sectorinitiatief.

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling/Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

Rapport van 11.11.11, Broederlijk Delen en Fairfin, mede op basis van onderzoek van Profundo.

Deel dit artikel