Over het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling is een op Wereldwaterdag 2004 gelanceerd samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse NGO’s, bedrijven, (onderwijs)instellingen en de Vlaamse overheid. Vlaanderen engageerde zich om tegen 2015 mee te helpen aan de halvering van de mensen zonder toegang tot zuiver drinkwater (dit staat in Millenniumdoelstelling 7 van de VN). Dit zijn nu nog 1.1 miljard mensen. Als concreet en duidelijk doel werd toen gesteld dat er door de acties van het Vlaams Partnerschap tegen 2015 evenveel mensen in de derdewereldlanden veilig drinkwater er goede sanitatie zouden krijgen als er inwoners zijn in Vlaanderen.

Twee jaar later zijn we verheugd dat we met Wereldwaterdag 2006 de eerste concrete resultaten kunnen aankondigen.

In december 2005 werden 3 projecten goedgekeurd: één project van Bevrijde Wereld en Ingenieurs zonder Grenzen voor drinkwatervoorziening en vorming rond goed drinkwatergebruik in het dorp Mandori op de Noordbank van de Gambia rivier. De andere 2 goedgekeurde projecten zijn van PROTOS, één in Ecuador met TMVW, IMDC, VLIR-UOS en GROHE als partners, en een tweede project in Mali met de VMW en de BBL als partners. Over de 2 PROTOS projecten verneem je meer in volgende bijdragen:

De bundeling van specifieke Vlaamse expertise, de inbreng ervan in nieuwe of reeds lopende waterprogramma¬ís en -projecten in het Zuiden en de investering in mensen en middelen cre√ęert een unieke dynamiek die alle partners in Noord en Zuid ten goede komt.

¬ďDoor deze cofinanciering, wil de Vlaamse Minister van Leefmilieu een substanti√ęle bijdrage leveren tot het behalen van de Millenniumdoelstellingen, niet met studies en hoogdravende theorie√ęn, maar met het steunen van re√ęle projecten¬Ē, zegt Lieve Dillen van AMINAL afdeling Europa en Milieu.

Voor meer informatie:

Deel dit artikel