Politiek akkoord in Congo: België moet diplomatieke druk blijven zetten

Net voor het jaareinde, op 31 december, bereikten de meerderheid en de oppositie in Congo een akkoord dat de huidige crisis over de presidentsverkiezingen moet ontzenuwen. De crisis in het Centraal-Afrikaanse land is echter nog niet voorbij.

Politiek akkoord

Volgens het akkoord zullen de presidentsverkiezingen in 2017 plaatsvinden (en dus niet in 2018 zoals eerder aangekondigd), mag president Kabila zich niet opnieuw kandidaat stellen en moet de grondwet onveranderd blijven. Kabila mag wel aanblijven tot er een nieuwe president verkozen is, ook al is zijn mandaat ondertussen verlopen. Daarnaast zal de oppositie de nieuwe eerste minister leveren en zullen de nationale en provinciale regeringen leden bevatten uit meerderheid én oppositie. Oppositieleider Etienne Tshisekedi moet toezien op de uitvoering van het akkoord als voorzitter van de "Conseil national de suivi de l'accord et du processus éléctoral" (CNSA).

Alles lijkt erop dat het akkoord niet alleen problemen oplost, maar er ook creëert. Zo heeft Kabila zelf het akkoord niet ondertekend, is het onduidelijk wanneer de nieuwe regering zal aantreden en hoe en wanneer het overzichtsorgaan onder leiding van Tshisekedi in werking zal treden. Het verkiezingsproces lijkt hiermee maanden vertraging op te lopen en men kan zich afvragen of de deadline voor de organisatie van de verkiezingen (voorzien voor eind 2017) gehaald zal worden. De huidige regering onder leiding van Samy Badibanga verklaarde alvast niet van plan te zijn om af te treden. Ook blijft de repressie van het middenveld en de media voortduren: in de gevangenissen zitten nog vele politieke gevangenen, de slachtoffers van het politiegeweld van de voorbije maanden wachten nog steeds op gerechtigheid, het verbod op betogingen blijft behouden en het signaal van de populaire radiozender radio RFI is nog steeds verstoord.

Welke rol voor België?

Het akkoord van 31 december bevat belangrijke toezeggingen van het pro-Kabila kamp en lijkt onder meer het resultaat te zijn van sterke internationale druk. In de weken en maanden voor het akkoord vaardigden de Verenigde Staten en de Europese Unie, die laatste onder meer onder druk van België, individuele sancties uit tegen hooggeplaatste Congolezen.

11.11.11 vraagt België om de diplomatieke druk ten aanzien van Congo niet af te zwakken en te pleiten voor de spoedige uitvoering van het akkoord, gerechtigheid voor de slachtoffers van de vele mensenrechtenschendingen van de voorbije maanden en het einde van de repressie. Ook moet ons land inzetten op technische en financiële steun aan een transparant en onafhankelijk verkiezingsproces.

Pieter-Jan Hamels
Beleidsmedewerker Centraal-Afrika

Deel dit artikel