Project VPWvO: Duurzame Watervoorziening in de Sierra Sur van Ecuador.

35000 mensen krijgen betere toegang tot zuiver drinkwater en meer irrigatiewater. Onderstaande past uitstekend in het thema van het 4e Wereldwaterforum 2006 in Mexico: “Local action - Global change”.

Over 2 jaar zal, voor zowat 35.000 Ecuadoriaanse indianen en mestiezen in rurale dorpen en enkele kleine steden ten noorden van Cuenca , het beschikbare water maximaal gevaloriseerd worden. Naast het uitvoeren van een experiment met een aangepaste sanitaire module door de inbreng van de firma GROHE, worden er enerzijds dankzij de steun van PROTOS en haar lokale partners nu 50 kleine drinkwaterleidingsystemen goed beheerd (in tegenstelling tot vroeger) en is anderzijds de aanleg of rehabilitatie voorzien van een aantal nieuwe systemen. Daarnaast worden er 20 irrigatiesystemen verlengd en verbeterd voor een meer gelijkwaardige verdeling van het water en een optimale bevloeiing tot het bekomen van een hogere landbouwproductie. De grote uitdagingen liggen in het verankeren van de kleinschalige lokale beheersstructuren (watercomités met voornamelijk de indianen) binnen een ruimer kantonaal bestuursniveau (voornamelijk met mestiezen), en het veilig stellen van de watervoorziening voor alle gebruikers in de toekomst, door de uitwerking van beheersplannen ter bescherming van de door landbouwexpansie bedreigde beperkt waterrijke gebieden. Je moet weten dat er een permanent wantrouwen heerst, en er ook een discriminatie bestaat tussen de 2 bevolkingsgroepen, ten nadele van de indianen.

IMDC International Marine & Dredging Consultants zal haar expertise en kennis in de modellering van lokale waterbekkens inbrengen ter ondersteuning van PROTOS, die lokaal een studie laat uitvoeren door het dienstencentrum PROMAS van de universiteit van Cuenca, die op zijn beurt een samenwerking heeft met de VLIR-UOS. (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire ontwikkelingssamenwerking).

De TMVW Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening brengt haar expertise in wat betreft exploitatie (bvb opzoeken waterverliezen) en beheer over naar CENagrap en Tuk Yak. Deze door PROTOS geïnitieerde overkoepelende kantonale structuren boven de diverse watercomités zijn geïnspireerd op het model van onze drinkwaterintercommunales in Vlaanderen.
De hoofdfinanciers van dit samengebundelde programma zijn het DGOS Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en de Europese Commissie.
Belangrijke medefinanciers zijn de Provincie Limburg, het Brugs Fonds voor
Ontwikkelingssamenwerking, en nu ook de TMVW, GROHE, IMDC en de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie:

De websites van de hierboven geciteerde partners:

Deel dit artikel