Rapport Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking: is positieve berichtgeving terecht?

Geert Bourgeois, Vlaams minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Een snelle blik op het Vlaamse ODA-rapport 2016 toont dat de Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) licht steeg in 2016. Toch zijn enkele kanttekeningen op zijn plaats.

Vlaanderen spendeerde 2016 55,6 miljoen euro aan ontwikkelingshulp, dat is 1,7 miljoen euro meer dan het jaar voordien. Reden voor minister-president Bourgeois, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, om een positief bericht de wereld in te sturen. Echter, wie de cijfers meer in detail bekijkt, kan niet anders dan vaststellen dat er meer uitdagingen worden gefinancierd met hetzelfde budget, en dat ten koste van de kerntaken van ontwikkelingssamenwerking.

Belofte klimaatfinanciering behaald

Minister van Leefmilieu Schauvliege kondigde tijdens de klimaattop in Marrakesh aan dat ze zowel voor het Adaptation Fund als voor het Green Climate Fund 6,25 miljoen euro zou voorzien voor de periode 2016-2019. Die belofte wordt volledig ingeschreven in het jaar 2016 en zorgt er, samen met bilaterale projecten, voor dat Vlaanderen met 19 miljoen euro haar belofte om jaarlijks 14,5 miljoen euro bij te dragen aan de internationale klimaatfinanciering ruimschoots behaalt.

Een groot deel van deze middelen komt uit het Vlaams Klimaatfonds dat gespekt wordt met de inkomsten uit de Europese emissiehandel en kan dus ‘nieuw en additioneel’ genoemd worden. Een goede zaak.

De klimaatfinanciering is ODA-aanrekenbaar en komt dus in de statistieken van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking terecht. Op zich geen probleem, op voorwaarde dat de ODA minstens in dezelfde mate stijgt als het bedrag klimaatfinanciering er in. Decennia na de belofte van de rijke landen om 0,7% van hun welvaart aan ontwikkelingssamenwerking te besteden, verbonden diezelfde landen zich er immers toe om, omwille van hun historische verantwoordelijkheid, de ontwikkelingslanden met extra middelen bij te staan in hun klimaatuitdagingen.

De internationale klimaatfinanciering, grotendeels gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van minister Schauvliege, verdoezelt een sterke inkrimping van het oorspronkelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Die beloftes zien we niet vertaald in de cijfers: een stijging van 11,3 miljoen euro klimaatfinanciering tov. 2015 binnen een totaalbedrag dat maar 1,7 miljoen euro stijgt. Zo stijgt het aandeel klimaatfinanciering – opgedeeld in uitgaven door ontwikkelingssamenwerking en uitgaven van het departement leefmilieu – binnen de ODA van 13% in 2015 naar maar liefst 33% in 2016.

grafiek oda-VL 2016


Vergeet de basisnoden niet

In de praktijk neemt klimaat de overhand in de Vlaamse ODA-rapportering. De extra inspanning voor klimaat komt niet bovenop de bestaande inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking. De internationale klimaatfinanciering, grotendeels gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van minister Schauvliege, verdoezelt een sterke inkrimping van het oorspronkelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Wanneer je de uitgaven uit het Vlaams Klimaatfonds aftrekt van de totale 55,6 miljoen euro, hou je nog 39,9 miljoen euro over. Daarvan komt 21,7 uit de begroting van het Departement Buitenlandse Zaken. Vorig jaar was dat nog 29 miljoen euro.

11.11.11 moedigt aan dat Vlaanderen de inkomsten uit de emissiehandel aanwendt om via multilaterale klimaatfondsen bij te dragen aan de internationale klimaatfinanciering. Deze bijdragen kunnen echter geen inspanningen op vlak van basisnoden als landbouw en gezondheidszorg vervangen.

Ja, klimaat en ontwikkeling moeten samen aangepakt worden. Het is dan ook goed dat Vlaanderen er ook in haar bilaterale ontwikkelingssamenwerking voor kiest om daar specifieke aandacht aan te geven. Maar daarvoor zijn extra middelen nodig en die zien we nu niet.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Griet Ysewyn
Beleidsmedewerker Ontwikkelingsbeleid
 

11.11.11 DOOR:

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels