Rechtvaardige fiscaliteit

Fiscaliteit is de moeder van de politiek. Zorg, onderwijs, sociale zekerheid...: heel wat politieke beleidsdomeinen hangen af van fiscaliteit. Een sociale welvaartsstaat kan niet overeind blijven zonder fiscale rechtvaardigheid.