Te weinig geld voor klimaatslimme landbouw in Afrika

Boer in Mali kweekt exotisch fruit

Voedselzekerheid en klimaatverandering kunnen niet meer los van elkaar worden gezien. Maar voor veel Afrikaanse boeren die met klimaatslimme landbouwtechnieken aan de slag willen, is financiering een probleem.

Merian Kalala, een boerin in de Noordwestelijke Provincie van Zambia, weet uit ervaring dat klimaatverandering enorme problemen creëert voor de landbouwproductie. Nu al laten de gevolgen zich voelen in de vorm van overstromingen, droogtes en het vaker voorkomen van plagen en ziektes.

Klimaatwetenschappers voorspellen dat zulke fenomenen wereldwijd steeds vaker en krachtiger zullen voorkomen. Daarmee is de klimaatverandering ongetwijfeld de grootste ontwikkelingsuitdaging van deze eeuw.

Water opvangen

Kalala meent dat de nieuwste technologie en innovatie, die vorige week werd gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de World Farmers' Organisation (WFO) in Zambia, cruciaal kan zijn om het probleem aan te pakken.

"Ik weet wat een uitdaging de klimaatverandering is voor onze collega's in drogere regio's van het land. Het is hoog tijd dat we technieken gaan gebruiken om water op te vangen, zodat we beter bestand zijn tegen de frequentere droogtes", verklaart ze.

Volgens Kalala kan een geïntegreerde aanpak ? waarbij boeren een gegarandeerde toegang hebben tot financiering, verzekering en afzetmarkten ? helpen om de impact van de klimaatverandering op te vangen.

Ze weet waarover ze spreekt, want als voorzitter van een boerenvereniging staat Kalala op het punt een akkoord te tekenen met de banken Natsave en MFinance om sojabonen te kweken met een garantie op markttoegang.

Akkoord van Parijs

Landbouw is rechtstreeks verantwoordelijk voor 13,5 procent van de globale uitstoot van broeikasgassen, maar is ook deel van de oplossing als efficiënte en klimaatslimme technieken worden ingevoerd. In het akkoord van Parijs staat een verwijzing naar voedselproductie en voedselzekerheid.

Sok Sotha van een Cambodjaanse boerenvereniging denkt dat landbouwers een rol kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. "Boeren hebben nog te weinig kennis. Zelfs als ze beschikken over de nieuwste technologie, weten ze niet hoe ze die duurzaam kunnen gebruiken", zei hij op de Algemene Vergadering van de WFO.

In Afrika werkt 65 procent van de bevolking in de landbouwsector. Het Nieuw Partnerschap voor de Ontwikkeling van Afrika (Nepad) steunt de implementatie van klimaatslimme landbouw op het continent, en wil dat 25 miljoen Afrikaanse boeren zulke technieken toepassen tegen 2025.

De financiering blijft een vraagteken. Volgens de Pan African Climate Justice Alliance (PACJA) is de klimaattop in Parijs op dat vlak tekortgeschoten. "Het akkoord spreekt van 100 miljard dollar per jaar tegen 2020, niet alleen om de uitstoot te verminderen maar ook voor aanpassing. Maar er is veel meer steun nodig", staat in haar analyse te lezen.

De alliantie van organisaties uit het middenveld waarschuwt dat ook leningen, giften (die meestal aan heel wat voorwaarden zijn gebonden) en het herschikken van hulpfondsen in dat bedrag van 100 miljard dollar zijn opgenomen.

Geen boer, geen eten

In zijn slotwoord op de Algemene Vergadering benadrukte de Zambiaanse president Edgar Lungu dat de wereld de boeren niet mag vergeten in de zoektocht naar duurzame ontwikkeling. "De Zambiaanse boerenbond gebruikt de slogan Geen boer, geen eten, geen toekomst. En dat klopt. Iedereen heeft voedsel nodig, ook een president", zei Lungu in zijn speech.

"Vergeet niet dat de wereld geglobaliseerd is. Wat hier gebeurt in een dorpje kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor andere regio's in de wereld. Daarom kunnen voedselzekerheid en klimaatverandering nooit apart behandeld worden."

Deel dit artikel