Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling: elke druppel helpt

Zo’n 1.1 miljard mensen leven zonder toegang tot drinkbaar water en tegen 2015 zou dit cijfer tot op de helft teruggebracht moeten worden. VN-rapporten stellen dat dit doel met de juiste aanpak bereikt kan worden. Laten we veronderstellen dat alle donoren evenveel mensen in het Zuiden als hun eigen inwoners aan water zouden helpen. Op die manier zou de realisatie van de  Millenniumdoelstelling en van de Top van Johannesburg al een heel eind opschieten. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) wil als samenwerkingsverband tussen alle betrokkenen bij de watersector en de internationale samenwerking tegen 2015 drinkwatervoorziening realiseren voor extra 6 miljoen mensen in het Zuiden, evenveel als er Vlamingen zijn. Daartoe wordt samengewerkt in concrete projecten in het Zuiden, via inbreng van knowhow, expertise en/of cofinanciering. Daarnaast wordt vanuit Vlaanderen gepoogd zoveel mogelijk partners te interesseren voor deze doelstelling. Omdat elke druppel helpt.

Ook Vlaanderen heeft zich politiek geëngageerd om de VN-Millenniumdoelstelling inzake veilig drinkwater(1)  (New York, 2000) en de doelstelling inzake sanitatie(2)  (Johannesburg, 2002), mee te realiseren. Vlaanderen bezit heel wat expertise en knowhow op het vlak van watervoorziening, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking en integraal waterbeleid en meerdere (drinkwater)bedrijven, NGO’s, overheden, universiteiten en hogescholen zijn reeds actief op het terrein. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling fungeert in Vlaanderen als promotor voor water- en sanitatieprojecten in het Zuiden en als platform voor uitwisseling van expertise.

De eerste vruchten van deze bundeling van Vlaamse expertise en de investering in mensen en middelen worden ondertussen geplukt. Momenteel worden 15 projecten gesteund met subsidies van de Vlaams Minister voor Leefmilieu en met deskundige en financiële inbreng van NGO’s, privébedrijven, drinkwatermaatschappijen en onderwijsinstellingen. Zo creëert de bundeling van specifieke Vlaamse expertise, de inbreng ervan in nieuwe of reeds lopende waterprogramma’s en -projecten in het Zuiden en de investering in mensen en middelen een unieke dynamiek die alle partners in Noord en Zuid ten goede komt. Een overzicht van deze projecten is te vinden via www.watervoorontwikkeling.be.

Door samenwerking tussen verschillende experts, kwam in 2006 een brochure tot stand over de geschiedenis van het Vlaamse drinkwatersysteem. Hiermee hopen de auteurs een bijdrage te leveren aan de vraag van lokale overheden in het Zuiden naar modellen om de drinkwatervoorziening op een gedecentraliseerde manier te organiseren. Deze brochure is elektronisch beschikbaar via http://www.watervoorontwikkeling.be en www.protosh2o.org

 (1) Tegen 2015 het aandeel van mensen zonder toegang tot veilig water halveren.
 (2) Tegen 2015 het aandeel van mensen zonder toegang tot sanitatie halveren.

 

 

Deel dit artikel