Wereldbevolkingsdag in het teken van jongeren


worldpopulationday

De wereld telde nog nooit zoveel jonge mensen als vandaag. Hoewel dit gepaard gaat met enorme ontwikkelingskansen, hebben jongeren af te rekenen met verschillende uitdagingen om hun rechten te laten gelden. Niet in het minst als het gaat over seksuele en reproductieve rechten.
De meeste jongeren uit ontwikkelingslanden leven in armoede en hebben geen toegang tot gezondheidsdiensten op maat van jongeren. Eén op vijf meisjes van 18 is al moeder, een cijfer dat oploopt tot 1 op de 3 meisjes in de armste landen. Niet minder dan 40% van de nieuwe hiv-infecties doet zich bij jongeren voor.

Wereldbevolkingsdag (11 juli) van dit jaar staat daarom in het teken van de rechten van jongeren. Hun rechten en noden moeten een prioriteit vormen, zeker op dit moment, een periode waarin de internationale gemeenschap nieuwe ontwikkelingsdoelen uittekent als onderdeel van een nieuw kader voor ontwikkeling en armoedebestrijding, in navolging van de Millenniumdoelstellingen.

De moeilijke onderhandelingen over dit nieuwe kader tonen aan dat verschillende regeringen mensenrechten, nochtans hoeksteen van duurzame ontwikkeling, niet ten volle erkennen. Het fundamentele recht van mensen om zelf beslissingen te nemen over de vraag of en hoeveel kinderen ze wensen en met wie ze hun leven willen delen, wordt in vraag gesteld door conservatieve politieke krachten.

Nochtans sterven elk jaar een kwart miljoen vrouwen en meisjes tijdens hun zwangerschap of bevalling en hebben 222 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden geen toegang tot moderne vormen van anticonceptie. Om dit onrecht aan te pakken, moet het nieuwe kader voor ontwikkeling van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en de noden van jongeren een prioriteit maken. Hierbij  kan de EU een belangrijke rol vervullen.

Een gemeenschappelijk EU-standpunt over het nieuwe kader moet voortbouwen op de successen van de millenniumdoelstellingen,  keuzevrijheid op het vlak van seksualiteit, relatievormen en voortplanting en de rechten van jongeren vooropstellen.

Als meisjes en vrouwen gezond blijven, zijn ze beter in staat om hun opleiding te voltooien, zich toe te leggen op een job,  hun kinderen te verzorgen en een maatschappelijke functie te vervullen. Het zorgen van vrijwillige toegang tot gezinsplanning is één van de slimste investeringen in menselijk kapitaal en duurzame en inclusieve groei van landen.


Meer info:

Het jaar 2015 wordt het Europees Jaar van de Ontwikkeling. Op deze Wereldbevolkingsdag vragen we aan EU-politici om van dit label een realiteit te maken.

Lees meer over Wereldbevolkingsdag op de website van IPPF, de koepelorganisatie waartoe Sensoa behoort
 

Deel dit artikel