11.11.11 in de Filipijnen

11.11.11 in de Filipijnen
Sinds Duterte in 2016 tot president werd verkozen, staan de mensenrechten in de Filipijnen zwaar onder druk. Zijn oorlog tegen drugs en de straffeloosheid voor schendingen van de mensenrechten vormen een aanslag op de democratie.  

Ondanks dit negatieve klimaat blijven de sociale bewegingen druk uitoefenen op hun politici. Mijnbouw, bijvoorbeeld, staat hoog op de agenda en de regering-Duterte heeft al enkele positieve maatregelen genomen. Het is echter nog niet zeker dat die overeind zullen blijven.

Sociaal en economisch lijkt er weinig te veranderen. De economie groeit snel, maar het blijft wachten op jobs, armoedebestrijding, beter onderwijs, betere gezondheidszorg, landhervorming en steun aan de kleinschalige landbouw.

Met acties en lobbywerk ijveren onze partners voor meer inspraak over bovenstaande thema's. Zo willen ze ongelijkheid wegwerken en de levenskwaliteit verbeteren voor iedereen.

Onze partners zetten in op:Onze partners