11.11.11 start nieuwe campagne rond voedselproblematiekikvw affiche 200x190PERSBERICHT - 3 OKTOBER 2013

Op 11 november 1966 werd 11.11.11 opgericht om honger in Afrika te bestrijden. Deze week, bijna 47 jaar later, meldde de FAO dat er nog steeds 842 miljoen mensen chronisch honger lijden. Ook de millenniumdoelstelling om de honger tegen 2015 te halveren, zal niet gehaald worden.

11.11.11 keert met een tweejarige campagne over de strijd tegen de honger terug naar de roots. De campagne van 2013 zal 'Ik Kook Van Woede' heten. In tegenstelling tot 47 jaar geleden gaat het niet alleen over geld ophalen om honger te bestrijden, maar vormt de campagne een combinatie van sensibilisering, publieke actie en politieke druk.

De oorzaken van honger zijn in 40 jaar grondig veranderd, maar de essentie blijft dezelfde. Toch blijven er 842 miljoen hongerigen. 203 miljoen Indiërs, 158 miljoen Chinezen, in totaal 553 miljoen Aziaten. 21% van de Afrikanen (247 miljoen) en 10% Latijns-Amerikanen (47 miljoen). 1 op 8 lijdt chronisch honger. Cijfers die ontstellend zijn en blijven, en waar geen rekening gehouden is met mensen die enkel sporadisch door honger getroffen worden (in het droogseizoen bijvoorbeeld) of zij die te eenzijdig eten (nog eens 1 op 8 mensen).

Een kwart van de wereldbevolking heeft dus systematisch problemen om aan voldoende voedsel te geraken. Dat ligt niet aan de voedselproductie, want we produceren met zijn allen 1,5 keer de benodigde voedselhoeveelheid. Door een combinatie van factoren geraakt dit eten echter niet bij de juiste mensen. Als gevolg van armoede, maar ook door voedselspeculatie, de klimaatverandering, het gebruik van biobrandstoffen, landroof of slechte handelsakkoorden. Dit maakt van honger een probleem dat om politieke oplossingen vraagt.

Algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe: "Het probleem van voedsel is duidelijk een probleem geworden dat ruimer gaat dan louter ontwikkelingssamenwerking. Mede door de globalisering en klimaatopwarming. Wereldleiders, maar ook onze eigen politici, zeggen dat ze het oplossen van de voedselproblematiek een warm hart toedragen, maar ontwikkelen geen beleid tegen honger. Nochtans liggen er hier bij ons heel wat oorzaken van die hongerproblematiek."

Daar wil 11.11.11 verandering in brengen met deze Ik Kook Van Woede-campagne. Door inhoud te brengen en te sensibiliseren, door actie te voeren op straat, door druk uit te oefenen op de politieke wereld. Maar ook, omdat we oprecht verontwaardigd zijn en blijven over deze cijfers.

"We starten de campagne met een stevig basisdossier waarin we nog eens alle feiten op een begrijpelijke manier op een rij zetten. Maar we leggen het niet alleen uit. Net als vorig jaar met Sing for the Climate laten we de betrokkenheid van de Vlaming zien. In het weekend van 18, 19 en 20 oktober roepen we zo veel mogelijk mensen de straat op om soep te koken en uit te delen."

Het Ik Kook Van Woede-weekend ziet er nu al veelbelovend uit: ruim 230 groepen en 130 scholen gaven al aan soep uit te zullen delen. Ook de horeca en bedrijven engageren zich: nog eens 90 initiatieven. Mensen die online hun verontwaardiging willen uiten kunnen dat eveneens. Via een ludieke Angry Food Faces-tool kunnen mensen tegelijk een nationale petitie tekenen.

"De Vlaming is tot groot engagement bereid als je hem goed uitlegt waar je voor staat. We zien dat nu al meer dan 40 jaar en zijn daar enorm dankbaar voor. Uit een enquête die we hebben laten uitvoeren voor deze campagne blijkt dat veel mensen zich machteloos voelen of denken dat het hongerprobleem niet opgelost kan geraken. Dat willen we veranderen in deze campagne door sensibilisering en door politieke druk. Hoopvol is dat 93% van de bevraagden bereid is zijn consumptiegewoontes aan te passen indien nodig. Een enorm potentieel dat blijk geeft van verantwoordelijkheidszin in deze globaliserende wereld. Een signaal dat we de volgende 2 jaar willen omzetten in een beleid tegen honger."

 Zie ook:


 

Deel dit artikel