26 workshops voor Congolese boerenorganisaties

De federale regering investeert in 26 workshops voor Congolese boerenorganisaties uit zeven provincies. Samen met andere partners zorgt Trias de komende twee jaar voor de praktische organisatie.

Zeven op de tien Congolezen zijn voor hun overlevingsstrijd afhankelijk van familiale landbouw.

Tot twee keer toe hebben boerenbewegingen uit heel Congo de voorbije twee jaar vergaderd in Kinshasa om een stand van zaken op te maken van de familiale landbouw. De honderden boerenleiders bakenden vier prioritaire thema's af, met name grondrechten, boerenkredieten, wegenaanleg en de uitvoering van de eerste kaderwet voor landbouw die vorig jaar goedgekeurd werd door het parlement.

De nieuwe dynamiek op het Congolese platteland wordt ondersteund door AgriCongo, een alliantie van Belgische ontwikkelingsorganisaties die in Congo boerenorganisaties versterken. Ook Trias maakt deel uit van dit platform. "Op het terrein werken we samen met lokale ledenbewegingen. Voor ons is het belangrijk om onze programma's op te tillen naar het regionale en nationale niveau", zegt directeur Lode Delbare.

Met het nieuwe project waarvoor de regering haar fiat gegeven heeft, is ongeveer 900.000 euro gemoeid. De workshops moeten leiden tot concrete actieplannen, die de Congolese boeren zullen verdedigen op alle overheidsniveaus en bij institutionele donateurs. "We verwachten in de eerste plaats dat het overleg zal bijdragen aan de versterking van Congolese boerenorganisaties", aldus Delbare.

In Congo steunt Trias twee boerenorganisaties in het westen van het land. Repam heeft een duurzaam partnerschap met Landelijke Gilden, terwijl de coƶperatie Cocama sinds enkele jaren cacao exporteert naar Belgiƫ. De programma's van Trias waren in 2010 goed voor 1,3 miljoen euro en kwamen ten goede aan ruim 18.000 familiale boeren.

www.triasngo.be

Deel dit artikel