400 vakbondsmilitanten en leden van FAN dansen de sirtaki op Korenmarkt in Gent

Veel voorbijgangers, winkelende burgers en kuierende toeristen vroegen zich om 14u verbaasd af waarom ineens 200 "spoken" de sirtaki begonnen dansen in het centrum van Gent op 29 februari. Het was waarschijnlijk voor veel toeschouwers een nogal gekke bedoening, maar de achterliggende redenen voor het dansen van de sirtaki waren ernstig en tragisch tegelijk.


Ze hebben de banken gered, maar ze zijn de burgers vergeten

Op uitnodiging van het Europees Vakverbond werd er op 29 februari in 27 Europese landen tegelijk actie gevoerd onder de slogan "Ze hebben de banken gered, maar ze zijn de burgers vergeten".

In Brussel werd de Belgische vakbondsleiding samen met de leiding van het Europees Vakverbond o.a. ontvangen door EU-voorzitter Barroso en werd er actie gevoerd aan Europees Parlement op het Schumannplein en aan de Nationale Bank van België. In verschillende Belgische steden werd tezelfdertijd door de drie vakbonden actie gevoerd aan lokale kantoren van de Nationale Bank van België (NBB).

In Gent hebben we het net iets anders gedaan. Eerst en vooral hebben we in Gent geen lokaal kantoor meer van NBB, dus moesten we wel iets anders verzinnen. We zijn gaan samen zitten met de drie vakbonden en leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) waarvan tenslotte de drie vakbonden ook deel uitmaken. Zo werd het idee geboren om een sterk visuele "flashmob" te organiseren in het centrum van Gent (met vooral de bedoeling een filmpje te maken) gebaseerd op de bijna ongrijpbare "spoken" van FAN die "het grote geld" symboliseren. Het grote geld dat zoals spoken steeds ontsnapt aan de fiscus en ontsnapt via "legale" kieren en gaten in de fiscale wetgeving en ook nog steeds ten volle profiteert van het "bankgeheim" dat nog steeds niet volledig is afgeschaft in ons land, wat fiscalisten en VBO woordvoerder ook mogen beweren.

We wilden op de Korenmarkt in Gent 200 spoken verzamelen (want zoveel "spookpakken" hadden we voorzien) en uiteindelijk kwamen er 400 deelnemers opdagen, vooral vakbondsmilitanten. En we hebben "gespookt" en op het einde op de tonen van "Zorba De Griek" (film die ooit Gouden Palm van Cannes won) met z'n allen de sirtaki gedanst om op de Europese actiedag voor een sociaal en solidair Europa onze solidariteit uit te drukken met de Griekse bevolking, de gewone Grieken, de Griekse werknemers en werklozen, die op de meest brutale manier de financiële crisis die zij niet veroorzaakt hebben moeten betalen met sociale achteruitgang, de uitverkoop van hun publieke diensten, met stijgende sociale ongelijkheid, zelfs met echte ellende, honger, armoede, terwijl de Griekse elites, de rijken en de speculanten, zij die het meest hebben geprofiteerd van de gedereguleerde financiële markten, reeds lang hun geld veilig hebben gesteld, soms in Zwitserland of in vastgoed in Londen.

De 200 spoken van "het grote geld" werden uiteindelijk ingesloten door tien spandoeken van FAN waarop te lezen stond "laat het grote geld niet ontsnappen".
De kleurrijke paraplu's van de drie vakbonden te midden de ingesloten spoken drukten visueel de sociale en fiscale strijd uit.

Het Europese sociale model is voorbij

Maar we wilden meer dan alleen onze solidariteit met de Griekse bevolking uitdrukken, we wilden er ook op wijzen dat in alle landen van de EU de politieke overheden uiteindelijk hebben gekozen de crisis te laten betalen door de werknemers en de gewone mensen, door zij die de crisis niet veroorzaakt hebben.
De huidige voorzitter van de Europese Centrale Bank is daar zeer duidelijk in. Hij vertelde in een interview in de Financial Times: "Het Europese sociale model is voorbij".

Dat is de concrete realiteit: onder het mom van de druk van de ratingagentschappen en de wispelturigheid van de financiële markten die men zelf heeft gedereguleerd, wordt steen na steen een van de mooiste sociale bouwwerken uit de geschiedenis afgebroken: de verzorgingsstaat of de sociale welvaartsstaat.

Het grote voorbeeld van dit "nieuwe "sociale" model" is het "Duitse sociale model" met bijna volledige flexibilisering van de arbeidsmarkt (hetgeen zij steevast "modernisering" noemen) met een totaal gebrek aan werkzekerheid, precaire arbeidsvoorwaarden, ontbreken van minimumlonen, steeds minder sociale bescherming. Hierbij wordt de verzorgingsstaat opgegeven ten voordele van de genadeloze economische concurrentie.

Een tweede pijler is het steeds herhaalde (met groot applaus vanwege werkgeversorganisaties zoals VBO, UNIZO en VOKA) dogma van de "belastingsverlaging" om een einde te maken aan de te "hoge belastingsdruk". Dat gaat natuurlijk gepaard met aanvallen tegen een te grote overheid en tegen ambtenaren. Cynisch is dat veel overheden hiermee dus ook nog eens zichzelf aanvallen.

Wij hebben een ander pleidooi: niet direct "belastingsverlaging" maar wel een radicale "belastingsverschuiving" waarbij eindelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en een "progressief belastingsstelsel" echt moet uitgevoerd worden.
Dus de winsten, de vermogens, de speculatie, kapitaal, moeten meer belast worden en de fiscale achterpoorten (slim gebruikt door allerlei fiscale experten) moeten gesloten worden.

Slechts indien de grote bedrijven en het grote geld hun belastingen betalen zoals het moet kan er van "belastingsverlaging" voor de werknemers en de gewone mensen sprake zijn. Want tot zolang betaalt de gewone belastingsbetaler, vooral de werknemers, de belastingen van zowel de fraudeurs als van de "legale dieven" (bedrijven en vermogenden).

Hoe komen we tot meer rechtvaardige internationale fiscaliteit?

fan_spookVoor FAN is een sociaal Europa noodzakelijk, ook een meer fiscaal rechtvaardig Europa.

Natuurlijk moet in onze geglobaliseerde wereld de strijd voor fiscale rechtvaardigheid ook een internationale strijd zijn. De Taks op alle financiële transacties (FTT) is een eerste stap in de richting van een structurele herverdeling van arm naar rijk op internationaal niveau, maar ook een noodzakelijke voorwaarde om de dominante financiële markten opnieuw te reguleren. Reguleren ten dienste van het algemeen belang, van een economische ontwikkeling ten dienste van de mensen. Om deze strijd voor internationale fiscale rechtvaardigheid verder te kunnen zetten moeten we eerst komaf maken met de belastingsparadijzen en de wilde deregulering van de financiële markten. Het is immers via de belastingsparadijzen en de vrijgemaakte kapitaalmarkten dat kapitaalvlucht plaatsvindt, de progressiviteit van nationale belastingsstelsels overal ter wereld ondermijnd wordt en beleidsopties van democratisch verkozen regeringen ondermijnd worden. Daarom moeten wij de neoliberale idee van fiscale competitie waarin belastingssystemen een element in de wereldwijde competitie voor hypermobiel kapitaal zijn bestrijden, maar belastingen opnieuw als een instrument zien voor een rechtvaardige verdeling van de middelen. Hier bij ons, maar ook elders in de wereld.

Op dit ogenblik spelen de multinationale ondernemingen en de werkgeversorganisaties de overheden tegen elkaar uit. Dat is gemakkelijk in een Europa waarin de vennootschapsbelastingen verschillen van land tot land ter eer en glorie van de internationale concurrentie en competiviteit. Dat leidt tot een fiscale rat-race naar beneden, waardoor overheden steeds meer fiscale inkomsten moeten ontberen. Het ontberen van die inkomsten leidt tot steeds meer bezuinigingen op de rug van de werknemers die dus de fiscale concurrentie tussen de staten betalen. Daarom moet er een Europese vennootschapsbelasting komen. Dan pas kunnen we spreken van een echte "fiscale unie" en dat staat haaks op de "fiscale unie" van Merkozy die gewoon voortborduurt op de Europese Monetaire Unie waarin de begrotingsdiscipline nog wordt verstrakt en publieke diensten steeds verder worden ontmanteld.

Om dat rechtvaardig fiscaal Europa ook meer sociaal te maken moeten er gelijke minimumlonen komen in alle landen van de EU en een gelijkwaardige sociale zekerheid.

Alleen zo kunnen we de tendens tot afbouw van de verzorgingsstaten breken.

Voor dit sociaal en fiscaal rechtvaardig Europa stonden 400 militanten van de vakbonden en leden van FAN op de Korenmarkt in Gent.
Voor meer solidariteit met de bevolkingen van Griekenland en Portugal, Spanje, Italië maar eigenlijk met de beproefde bevolkingen van alle EU landen kozen we het samen dansen van de Griekse sirtaki als strijdsymbool.
Want Europa zal sociaal zijn of niet zijn.

FAN dankt de drie vakbonden voor de steun in de strijd voor meer fiscale rechtvaardigheid, hetgeen moet leiden tot meer beschaving, tot een rechtvaardig sociaal model.

Voor FAN,
Eric Goeman, coördinator FAN en woordvoerder nationale actiecampagne "laat het grote geld niet ontsnappen".
Omdat een andere fiscaliteit moet
www.hetgrotegeld.be

Laat het grote geld niet ontsnappen

Deel dit artikel