AidWatch 2012: Europa laat Zuiden in de steek


Persbericht - Brussel, 26 juni 2012


aidwatch 2011


Europa is zwaar gebuisd voor het nakomen van zijn hulpbeloftes. Slechts 4 van de 27 Europese lidstaten komt zijn hulpbeloftes na.

Dat is de conclusie van CONCORD, de koepelorganisatie van Europese  ngo's. Bij de meeste EU-landen ontbreekt alle politieke wil om hun beloftes tegenover het Zuiden na te komen.
Net voor de start van de zomervakantie ontving ook de EU zijn jaarlijks rapport. CONCORD brengt in haar zevende AidWatch-rapport: 'Aid We Can: invest more in global development' een evaluatie van de hulpbudgetten en analyseert de vooruitgang die de lidstaten hebben gemaakt om hun beloofde 0.7 procent BNI voor ontwikkelingshulp (ODA) te halen tegen 2015.

 


Studentenbeurzen als ontwikkelingshulp

Het eindresultaat is teleurstellend. De overgrote meerderheid van de EU-lidstaten komen hun 0.7-beloftes niet na. De percentages blijven hangen rond het niveau van 2005, het moment waar lidstaten hun Europese engagementen deden.

Naast een analyse van de hulpbudgetten, bekijkt het rapport teven het 'soort' hulp. Welk percentage van het hulpbudget bevat een échte overdracht van middelen naar ontwikkelingslanden om te spenderen aan ontwikkeling?

Sommige donorlanden verhogen hun officiële hulpbudget immers door het meerekenen van uitgaven voor vluchtelingen en studenten of door schuldkwijtschelding. Bovendien is er een trend om de beloofde gelden voor ontwikkelingssamenwerking te gebruiken voor nieuwe uitdagingen zoals het klimaat.

 

 

Goede leerlingen

Het rapport gaat verder dan louter de vinger wijzen. Voor elke EU-lidstaat en de EU-instellingen formuleert het AidWatch-rapport aanbevelingen.  Zo hoopt de Aidwatch dat de EU leiders in de toekomst betere Europese resultaten voorleggen.

Het is het niet onhaalbaar om de beloofde 0.7 procent doestelling te bereiken. Denemarken, Zweden, Nederland en Luxemburg tonen aan dat het mogelijk is om zelfs onder moeilijke omstandigheden te blijven investeren in het Zuiden. Cruciaal is dat de Europese leiders het 0,7 procent BNI-engagement herbevestigen tijdens de discussie over de toekomstige meerjarenfinanciering 2014-2020. Dé  gelegenheid hiervoor in de Europese Raad eind deze maand.

 

 

België bevriest budget

België behoort niet tot deze vier gelukkigen. België spendeerde slechts 0.53 procent van het BNI aan ontwikkelingshulp. Bovendien daarvan maar 0.47% aan 'echte' hulp. Hoewel België op basis van deze cijfers op het rechte pad blijft voor de 0.7 procent BNI-doelstelling, is er weinig reden om te juichen. De Belgische ODA daalde in 2011 van 0.64 procent naar 0.53 procent. De regering heeft wel bevestigd dat zij zal streven naar de beloofde 0.7 procent BNI tegen 2015. Toch heeft België zijn ontwikkelingssamenwerking  in 2012 en 2013 bevroren. Dit zorgt ervoor dat men in de nabije toekomst niet dichter bij de 0.7% BNI-doelstelling zal komen.
 
Naar aanleiding van dit rapport plant CONCORD een grote Europese stunt. Die vindt plaats naar aanleiding van de Europese Top op 28 en 29 juni om 11 uur aan het Parc du Cinquantenaire.
Deze stunt dient om zowel de media als de staats- en regeringsleiders te wijzen op het belang van de 0.7%-BNI engagement.

 
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel