Dossier klimaatcampagne 2012

Dossier klimaatcampagne 2012

Tijdens onze klimaatcampagne van 2011 was het enthousiasme groot bij de 11.groepen, scholen, verenigingen, sympathisanten ... om rond klimaat actie te voeren. Toch leerde de peiling na de campagne ons dat de brede bevolking de ernst van de klimaatproblematiek voor het Zuiden nog onvoldoende beseft.

De VN-klimaattop in Durban (december 2011) liep uit op een sisser. Canada, Rusland en Japan lieten Kyoto-bis aan zich voorbij gaan, beslissingen over innovatieve financieringsbronnen voor het Groen Klimaatfonds bleven uit en een mondiaal klimaatakkoord zou pas in 2020 in voege treden.

Recenter was er wel één lichtpuntje. België besloot de 30% uitstootreductie te steunen op Europees niveau, een eerste stap naar de 40% die 11.11.11 samen met vakbonden, milieu- en andere Noord-Zuidorganisaties vraagt.

Maar het gaat te traag, veel te traag. Het gebrek aan 'sense of urgency' bij onze politici is ronduit onverantwoord in de huidige context.

De klimaatverandering en haar gevolgen kosten nu al jaarlijks het leven aan 300.000 mensen

325 miljoen mensen ondervinden jaarlijks ernstige gevolgen van de opwarming van de aarde. Zo worden door de klimaatverandering 45 miljoen extra mensen geconfronteerd met honger of ondervoeding, en 26 miljoen extra mensen voelen zich verplicht te migreren.

Daarom vliegen we in 2012, voor een tweede jaar op een rij, opnieuw in het klimaatthema.

Ook dit campagnejaar blijven we focussen op CO2-reductie, klimaatfinanciering en het aan de kaak stellen van de klimaatmoeheid bij beleidsmakers. Drie speerpunten om een fundamentele oplossing te vinden. We gaan ook een stap verder en linken het klimaatprobleem aan het ontwikkelingsdebat.

De manier waarop het Noorden zich ontwikkeld heeft, produceert en consumeert, zijn de grootste oorzaken voor de enorme uitstoot van broeikasgassen. Bovendien botst ons ontwikkelingsmodel op de grenzen van onze planeet. 

Keuzes

Natuurlijke rijkdommen zoals water, lucht, land, maar ook bossen, grondstoffen, etc. zijn niet oneindig. Conclusie: er is geen ruimte meer voor het Zuiden om zich op dezelfde manier als het Noorden te ontwikkelen. Daarom wil 11.11.11de aandacht vestigen op de noodzaak van 'een andere ontwikkeling'.

Een oplossing vinden voor het klimaatprobleem gaat over keuzes maken. Zowel in het Noorden als in het Zuiden. Onze beleidsmakers moeten kiezen voor een duurzame economie en samenleving met oog voor sociale ongelijkheid. 

Het Zuiden mag niet in de voetsporen treden van het Noorden en moet kiezen voor een andere manier van ontwikkelen. Dit met de hulp van het Noorden. Maken wereldleiders de noodzakelijke langetermijnkeuzes die wetenschappers al jaren eisen of houden ze oogkleppen op?

Allemaal keuzes die wel degelijk het verschil maken. Voor ons, maar vooral voor het Zuiden. Zij worden immers nu al het eerst en het hardst getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.

Voor het Zuiden is de klimaatverandering geen film van Al Gore, wetenschappelijk paper, lezing of campagnedossier. Voor het Zuiden is de klimaatverandering keiharde realiteit en dagelijkse kost.

 

Deel dit artikel