Belgische militaire steun kan bijdragen tot schendingen van mensenrechten in Congo

 

België plant een grote zending van militair materieel naar de Democratische Republiek Congo om de nieuwe geïntegreerde brigades van het Congolese leger van voldoende materieel te voorzien om zo het hoofd te bieden aan de vele gewapende opstanden die het land teisteren. Vraag is of België hiermee zijn intenties om de vrede en de orde in Congo te herstellen niet ondermijnt.


In zijn rapport aan de Algemene Vergadering van de VN van maandag 24 oktober 2005, verklaart Titinga Frederic Pacere - onafhankelijk VN-mensenrechtenexpert in Congo - dat het land te lijden heeft onder “massieve schendingen van de mensenrechten op alle niveaus”. Niet alleen gewapende groeperingen, maar ook het officiële Congolese leger (FARDC) bezondigt zich aan grove mensenrechtenschendingen en “gebruiken excessief geweld bij het neerslaan van vredevolle demonstraties en zowel journalisten als mensenrechten-activisten worden bedreigd en lastig gevallen”, alsnog Pacere.

Pax Christi Vlaanderen stelt zich de vraag of België wel voldoende rekening houdt met de mogelijke nadelige gevolgen van deze geplande zending voor de naleving van de mensenrechten in Congo.

Volkomen bewust van de ernst van de situatie in Congo, veroorzaakt door de aanhoudende dreiging van gewapende groeperingen die het land destabiliseren en de bevolking terroriseren, en in het besef dat een performant nationaal leger vereist is, dringt Pax Christi er bij de Belgische regering op aan vooraleer dit militair materieel te leveren:

  • Ernstig rekening te houden met het rapport van de VN-mensenrechtenexpert en een onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen door het Congolese leger
  • Bijkomende inspanningen te leveren om de huidige opleidingen van de Congolese militairen nog verder toe te spitsen op het respect voor de mensenrechten en er bij de legerleiding op aan te dringen dat schendingen van de mensenrechten absoluut onaanvaardbaar zijn en overtredingen effectief moeten bestraft worden
  • Aan het respect voor de mensenrechten een grotere prioriteit te verlenen in haar beleid ten aanzien van Congo en het Gebied van de Grote Meren.

Bart Horemans, secretaris Afrikawerkgroep

Deel dit artikel

       

Niet te missen