Beslissend moment voor strijd tegen belastingontwijking multinationalsIn de loop van juni kondigt zich een aantal vitale beslissingen aan om belastingontwijking en –ontduiking door multinationale ondernemingen aan te pakken. Het Committee on Fiscal Affairs (CFA) van de OESO moet zich dan uitspreken over een eerste pakket maatregelen in het kader van haar 'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting' (BEPS).


 

Een ambitieus plan met beperkingen

In juli 2012 gaven de regeringsleiders van de G20 een mandaat aan de OESO om hervormingsvoorstellen voor het internationale fiscale systeem uit te werken. De vraag kwam er nadat uitkwam dat grote bedrijven als Google, Apple, Starbucks en Amazon weinig tot geen belastingen betaalden en toch miljarden euro's winst maakten. Een jaar later publiceerde de OESO haar BEPS-plan.

Het plan voorziet in 15 acties om fiscale optimalisatie door het doorschuiven van winsten tussen onderdelen van eenzelfde multinational aan te pakken. In de komende weken moeten de OESO-landen het eens raken over een eerste pakket maatregelen, o.a. over 'country-by-country-reporting' waarbij bedrijven per land over hun activiteiten rapporteren, over belastingverdragen en schadelijke belastingcompetitie.

Hoewel het mandaat van de G20 spreekt van een hervorming van het belastingsysteem, beperkt het BEPS-plan zich tot het aanscherpen van de bestaande instrumenten, zonder die in vraag te stellen. Voor 11.11.11 moeten ook een aantal basisprincipes – zoals het zogenaamde 'arms length principe', dat vestingen van eenzelfde groep als individuele bedrijven beschouwt – op tafel komen om belastingontwijking echt aan te pakken.

 

Quid ontwikkelingslanden?

Nieuw is dat de OESO zeer uitgebreid consulteert rond de verschillende acties. Ook 11.11.11 is samen met andere Europese NGOs op die uitnodiging ingegaan. Tegelijk valt op dat de armste landen, waarop deze maatregelen een grote impact zullen hebben, onvoldoende worden betrokken. Om een werkelijk verschil te maken is het dan ook belangrijk dat ze mee aan tafel zitten.

Geen duidelijk Belgisch engagement


Ook België maakt deel uit van het CFA en kan deze maand mee beslissen over dit vitale dossier. Ondanks het grote belang, is het onduidelijk wat de politieke richtlijnen zijn. Voor 11.11.11 is het belangrijk dat België actief pleit voor een ambitieus akkoord. Bovendien moet ons land, samen met Europese collega's, pleiten voor een sterkere betrokkenheid van de armste landen binnen dit proces Op langere termijn moet ons land mee aan de kar trekken van een ruimer debat omtrent de basisprincipes van internationale fiscaliteit. Vandaag zijn die immers fundamenteel onaangepast aan de spelregels van een globale economie.

Meer info:

Deel dit artikel