Biobrandstoffen op de agenda

Binnen de Europese Unie en ook op Belgisch vlak blijven biobrandstoffen en de handel in emissierechten opduiken als een oplossing voor klimaat- en milieuproblemen. Ngo's dringen er bij onze overheid op aan de richtlijn voor 10% vernieuwbare energie in transport niet goed te keuren.

Begin deze maand stuurde Oxfam, samen met 11.11.11, Greenpeace, Vodo, BBL, Friends of the Earth, Natuurpunt, Natagora, IEW en Fian een brief naar minister van Klimaat en Energie Paul Magnette. Daarin vroegen zij de minister om de Europese Richtlijn voor 10% vernieuwbare energie voor de transportsector niet goed te keuren. Zij wezen op de sociale impact en de milieueffecten van de biobrandstoffen die blijkens onderzoek niet bepaald positief zijn.

Deel dit artikel