Broederlijk Delen verbolgen over spionage door Colombiaanse inlichtingendienst

Via MO* en andere media raakte deze week bekend dat Broederlijk Delen door de Colombiaanse inlichtingendienst wordt bespioneerd. Broederlijk Delen bevestigt dit bericht nu ook formeel.

‘Via één van onze Colombiaanse partnerorganisatie kregen we materiële bewijzen onder ogen dat de Colombiaanse inlichtingendienst DAS opdracht gaf om Broederlijk Delen in de gaten te houden, de relaties van een medewerkster in kaart te brengen en te verhinderen dat Broederlijk Delen EU-financiering zou verkrijgen. Dit kan niet. Het betekent een schending van de mensenrechten en een zware inbreuk op de privacy. Maar het verbaast ons niet. Wij zijn al jaren actief in Colombia op het vlak van mensenrechten en democratisering. In een land als Colombia ligt dit uiterst gevoelig’, zegt Patricia Verbauwhede, stafmedewerkster Colombia van Broederlijk Delen.

Het Colombiaanse DAS is een machtig en belangrijk orgaan in Colombia dat rechtstreeks onder controle van president Uribe staat. Al in 2005 kwamen praktijken van illegaal afluisteren, lastercampagnes en zelfs medeplichtigheid in moordzaken op naam van paramilitaire milities aan het licht. Gealarmeerd hierover vroegen mensenrechtenorganisaties hun dossier bij de inlichtingendienst op. Zo ontdekte Broederlijk Delen eind vorig jaar dat deze inlichtingendienst ook ons in het vizier heeft.

De spionageaffaire t.a.v. Broederlijk Delen is maar klein bier vergeleken met wat op het terrein gebeurt in Colombia. ‘Mensenrechtenorganisaties, journalisten, vakbondsleiders, leden van de politieke oppositie en zelfs rechters worden al jarenlang systematisch bespioneerd, bedreigd en vermoord. Het gaat om een gigantische operatie die al miljoenen dollars heeft gekost’, zegt Patricia Verbauwhede. Het cynische aan heel de zaak is dat het DAS niet enkel instaat voor de staatsveiligheid en fungeert als inlichtingendienst, maar ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van bedreigde personen. Op dat vlak blijkt het DAS heel wat minder efficiënt te zijn.

Eergisteren nog werd Rogelio Martinez, een lokale boerenleider, neergeschoten door onbekenden. Rogelio zette zich in voor mensen die door het gewapend conflict uit hun dorpen verjaagd zijn en werd hiervoor zwaar bedreigd. De Colombiaanse regering betreurt dat ze niet over de middelen beschikte om de man beter te beschermen. Deze zelfverklaarde “onmacht” staat in schril contrast met de miljoenen dollars die de Colombiaanse veiligheidsdienst DAS verspilt door het bespioneren van organisaties en individuen die in volkomen legaliteit werken aan een groter respect voor de mensenrechten.

‘Onze organisatie heeft niets te verbergen en deze spionagezaak versterkt alleen maar onze overtuiging dat de steun aan onze partnerorganisaties in Colombia broodnodig is’, zegt Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen. ‘Onze Colombiaanse mensenrechtenpartners proberen een einde te maken aan de straffeloosheid in Colombia. Ze wijzen de Colombiaanse staat op haar plicht om de burgerbevolking te beschermen en daders van misdrijven te bestraffen. En ze klagen misbruiken van de openbare strijdkrachten aan.’ Het zijn zeer gevoelige zaken die het huidige regime het vuur aan de schenen leggen. Maar om te komen tot een duurzame oplossing van het intern gewapend conflict in Colombia zijn deze organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en democratie onontbeerlijk.

‘Broederlijk Delen roept de Europese Unie dan ook op om de zaak verder te onderzoeken en Uribe om uitleg te vragen. Ontwikkelingshulp en handelsakkoorden tussen de EU en Colombia moeten effectief gekoppeld worden aan het respecteren van de mensenrechten. Een organisatie als de Europese Unie die deze waarden zo hoog in het vaandel houdt, moet er ook op toezien dat ze effectief worden nageleefd’, besluit Patricia Verbauwhede van Broederlijk Delen.

Voor meer informatie:

Patricia Verbauwhede, stafmedewerker Colombia Broederlijk Delen, tel. 0494/03 77 24
Pol De Greve, Directeur Broederlijk Delen, tel. 0498/25 27 15


Deel dit artikel