Budget ontwikkelingssamenwerking niet nog eens onder het mes

In het kader van de begrotingsbesprekingen dit weekend vraagt 11.11.11 niet nog eens te snijden in het budget ontwikkelingssamenwerking. Dat zou een makkelijkheidsoplossing zijn op de kap van de allerarmsten, vindt de koepel van Vlaamse ngo's.

800 miljoen euro extra besparen in 2012 en moeilijke begrotingsbesprekingen voor het budget 2013. Dat is de uitdaging waar de federale overheid zich dit weekend over buigt. En opnieuw dreigt het budget ontwikkelingssamenwerking kind van de rekening te worden.

"Het budget ontwikkelingssamenwerking komt eigenlijk altijd in het vizier bij moeilijke besparingen", oordeelt algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. "Dat is misschien begrijpelijk van de kant van de overheid 'wegens niet in eigen land voelbaar' maar ontwikkelingslanden moeten toch niet opdraaien voor onze besparingen."

Vanden Berghe brengt in herinnering dat de begroting al een paar keer aan het loket van de ontwikkelingssamenwerking is gepasseerd. Zo werd het budget bevroren op het niveau van 2011 en werd bij de begrotingscontrole al eens gekort op een aantal uitgavenposten. België maakt het zich op deze manier alvast erg moeilijk om het Europees engagement van 0,7% van het BNI tegen 2015 te halen. Vandaag zitten we op 0,53% van het BNI. Dat betekent dat van elke 100 euro er 99,47 euro hier blijft en 53 cent naar internationale solidariteit gaat. Gaan we daar echt nog eens op beknibbelen?"

"België moet ook oppassen dat haar ontwikkelingshulp efficiënt blijft. Ontwikkelingshulp is vaak een inspanning van lange adem. Het is van belang dat de voorziene budgetten ook voorspelbaar zijn voor alle partners."

Deel dit artikel