Caritas International België

Caritas International is een Belgische ngo. Als deelorganisatie van Caritas Catholica Belgica zijn we lid van het wereldwijde Caritasnetwerk van 165 katholieke organisaties, samen actief in 200 landen en regio’s.

Caritas International ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar nationale en internationale netwerken. We voeren onze missie uit zonder enige vorm van discriminatie.

 

Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen. Caritas International en haar partners bieden doeltreffende hulp in geval van crisis. We implementeren ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen.

Caritas International begeleidt asielzoekers en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en juridische bijstand, in België of in hun land van herkomst. Wij hekelen situaties van onrechtvaardigheid en disfunctionering waarvan onze werknemers getuigen zijn en dringen bij de beleidsmakers aan op structurele oplossingen. Onze expertise laat ons toe om voorlichtings- en educatief werk uit te voeren voor een groot publiek en meer bepaald in het onderwijs.

 

Caritas International België

Liefdadigheidstraat 43
1210 Brussel
Telefoon: 02 229 36 11
Fax: 02 229 36 36
Contacteer Caritas International


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie
Lid van het VEF