Colombiaanse getuigt in Belgische senaat over strijd boeren om toegang tot land

Op woensdag 15 oktober organiseert de Belgische Coördinatie voor Colombia (CBC) een internationale conferentie in de Belgische senaat. CBC is een netwerk van Belgische organisaties en ngo's, waaronder Broederlijk Delen, dat ijvert voor mensenrechten, vrede en sociale rechtvaardigheid in Colombia.

Verschillende sprekers uit Colombia en Europa belichten de grondproblematiek in Colombia en de relatie met de lokale voedselzekerheid. Eén van hen is Marylen Serna van onze partnerorganisatie AMCC. Ze komt getuigen over de situatie van de boeren: hun strijd voor toegang tot land en een rechtvaardig en duurzaam landbouwbeleid.

 

marlyn senna[Marylen Serna]


Colombia is één van de landen met de meest ongelijke landverdeling ter wereld. Al 50 jaar speelt toegang tot en controle over land een belangrijke rol in het gewapend conflict. Tussen 1958 en 2013 werden 5.921.229 personen met geweld ontheemd. Dit is ongeveer 12% van de bevolking. 

De laatste 20 jaar is naar schatting 6,6 miljoen hectaren land op een onrechtmatige manier toegeëigend.  Deze 'landroof' zorgt ervoor dat duizenden hectaren land onder controle komt van buitenlandse investeerders. Tegelijkertijd lijdt 12.6% van de bevolking in Colombia honger, dat is meer dan het gemiddelde in de rest van Latijns-Amerika.

 

 

Ook Europese bedrijven hebben er economische belangen. Het economische beleid van de Colombiaanse regering is grotendeels gericht op 'megaprojecten'. Hierdoor dreigt de grondonteigening en de concentratie van het grondbezit te verergeren.

Mijnontginning speelt een sleutelrol in het ontwikkelingsmodel van de huidige regering. Het is de belangrijkste motor van land grabbing geworden. De laatste jaren werden 9.000 titels voor mijnexploratie uitgereikt, en dit voor een oppervlakte van 5,8 miljoen hectaren. Verscheidene concessies zijn gelegen in nationale natuurparken en bosreservraten, maar ook in de collectieve territoria van Afro-Colombianaanse en inheemse gemeenschappen.

 

Vrijhandelsakkoord


De grootschalige teelt van exportgewassen speelt ook een grote rol bij land grabbing. De Europese Unie sloot een vrijhandelsakkoord met Colombia. Dit vrijhandelsakkord wordt binnenkort ter ratificatie voorgelegd aan de verschillende Belgische parlementen. Men hoopt dat dit verdrag de wederzijdse handel en investeringen kan versterken.

Colombia exporteert vooral steenkool en exportgewassen naar de EU. Deze sectoren zijn goed voor een aanzienlijk deel van de Europese investeringen in het land. Zij leggen echter een grote druk op de territoria en leefgebieden van de plattelandsbevolking in Colombia.

 

Voedselzekerheid


Tegelijkertijd lijdt 12.6% van de bevolking in Colombia honger, dat is meer dan het gemiddelde in de rest van Latijns-Amerika. De Bijzondere Verslaggever van de Verenigde Naties voor het Recht op Voedsel signaleerde:

 "We zullen de honger niet uit de wereld helpen en de klimaatopwarming niet tegenhouden met de industriële landbouw van de grote plantages. De oplossing is gelegen in het ondersteunen van de kennis en de ervaring van de kleine [land]eigenaars om bij te dragen aan plattelandsontwikkeling".

Colombiaanse boerenorganisaties hebben het voorbije jaar hun krachten gebundeld om een ander landbouw- en grondbeleid te eisen van de regering.

Deze conferentie biedt onze parlementsleden en het publiek bijgevolg een unieke kans om de visie en voorstellen van verschillende onderzoekers, inheemse en boerenorganisaties en de Colombiaanse overheid te horen. We hopen dat ze kunnen aanzetten tot een debat over hoe we kunnen vermijden dat onze investeringen en handelsrelaties met Colombia mensenrechtenschendingen en land grabbing versterken.


11.be:

Rapport

Artikels

    Deel dit artikel