De miljardenhandel die vrouwen voor het vuurpeloton plaatst


Vrouwen betalen een steeds hogere prijs voor de gevaarlijk ongereguleerde miljardenhandel in lichte wapens, volgens een nieuw rapport.


Er zijn naar schatting bijna 650 miljoen lichte wapens in omloop over de hele wereld, meestal in handen van mannen en bijna 60 procent daarvan in handen van particulieren.

Vrouwen en meisjes lijden direct en indirect onder het gewapende geweld:
- Een aanval met een pistool loopt 12 keer vaker uit op een dodelijk slachtoffer dan een aanval met welk ander wapen dan ook.
- In Zuid-Afrika wordt elke 18 uur een vrouw doodgeschoten door haar huidige of vroegere partner.
- In de VS verhoogt een pistool thuis het risico met 41% dat er iemand in het gezin wordt vermoord, maar voor vrouwen is het risico 272% hoger.
- In Frankrijk en Zuid-Afrika is een op de drie vrouwen die door hun echtgenoten zijn gedood, neergeschoten; in de VS loopt dit op tot twee op de drie.
- Moord in de familie is een categorie waarin veel meer vrouwen dan mannen het slachtoffer zijn, met partners of manlijke familieleden de meest waarschijnlijke daders.


“Vrouwen lopen vooral risico bij bepaalde misdaden vanwege hun sekse – misdaden als huiselijk geweld en verkrachting. Gezien het feit dat vrouwen zelden lichte wapens kopen, bezitten of gebruiken, lijden zij wel disproportioneel onder het gewapende geweld. Er wordt vaak beweerd dat wapens nodig zijn om vrouwen en hun gezinnen te beschermen, maar de werkelijkheid is het tegenovergestelde. Vrouwen willen dat wapens uit hun leven verdwijnen”, zegt Denise Searle, Senior Directeur Communicatie en Campagnes van Amnesty International.

Vertegenwoordigers van de campagnes Control Arms en Stop Violence against Women presenteren de belangrijkste bevindingen van hun rapport op een persconferentie in Johannesburg.

Het rapport `Impact of Guns on Women’s Lives’ vertelt over de omstandigheden thuis, in de samenleving en voor en na conflicten waarin vrouwen de meeste risico’s lopen op gewapend geweld. Het rapport bestudeert ook een breed scala aan wapenbeheersingsmaatregelen die landen over de hele wereld hebben aangenomen, meestal als reactie op de campagnes tegen wapens waar vrouwen voeren.
- Tussen 1995, toen Canada de wetgeving aanscherpte, en 2003 daalde het aantal moorden van vrouwen met lichte wapens met 40%.
- In 1996, vijf jaar nadat Australië de wetgeving op wapens herzag, is het aantal moorden met lichte wapens op vrouwen met de helft gedaald.
- Brazilië heeft onlangs het bezit van wapens voor mensen jonger dan 25 jaar verboden, omdat vooral jonge mannen en jongens de meeste gewapende misdaden begaan.


“Verkrachtingen zijn een oorlogswapen geworden. Voor vrouwen en meisjes is het de realiteit dat zij thuis, in de velden, en op school eruit gehaald worden vanwege hun sekse. Zonder de actieve betrokkenheid van vrouwen in welk vredes- of wederopbouwproces dan ook, kan er geen veiligheid zijn, geen rechtvaardigheid en geen vrede”, zegt Anna MacDonals, Directeur Campagnes en Communicatie van Oxfam Groot-Brittannië.

Zich baserende op een aantal voorbeelden van modelsituaties doet het rapport een aantal aanbevelingen, waaronder:
- Verplichte nationale wapenvergunningen voor iedereen die een wapen wil bezitten, volgens de meeste strikte criteria, die eenieder met een geschiedenis van geweld in de familie uitsluiten.
- Een verbod op geweld tegen vrouwen in de nationale wetgeving, waarbij het geweld als een misdaad bij wet wordt vastgelegd en volledig geimplementeerd, en effectieve straffen voor daders en schadeloosstelling voor slachtoffers.
- Specifieke training van wetsdienaren om ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten van vrouwen respecteren, en berecht wordenals zij dat niet doen.
- Gelijke deelname van vrouwen aan alle vredesprocessen, alsmede in demobilisatie-, reïntegratie- en ontwapeningsprogramma’s, die zorgen voor een effectieve inzameling en vernietiging van overtollige en illegale wapens.
- Het opstellen van een Wapenhandelsverdrag dat wapenexporten verbiedt naar degenen die ze het meest waarschijnlijk zouden gebruiken voor geweld tegen vrouwen en voor andere mensenrechtenschendingen.
- Een verbod voor particulieren op het bezit van militaire aanvalswapens, behalve onder de meest uitzonderlijke omstandigheden in overeenstemming met een respect voor mensenrechten.


"Er is een duidelijke noodzaak om duurzame bestaansvormen te ontwikkelen die niet uitgaan van een cultuur van geweld. Dit houdt in dat er alternatieve rolmodellen moeten komen, waarin mannelijkheid niet gelijk staat met gewapend geweld en vrouwelijkheid niet met passiviteit”, zegt Judy Bassingthwaite, Directeur van Wapenvrij Zuid-Afrika, die het Internationale Actienetwerk over Lichte Wapens vertegenwoordigt.

Meer weten?
Kijk op de site van Oxfam-Solidariteit voor onder meer het volledige rapport
of contacteer Erik Todts, telefonisch 02/ 501 67 03;
of via e-mail

Deel dit artikel