Dit was mogelijk dankzij uw steun


Peruaanse indianen protesterenIndiaanse bevolking krijgt meer rechten

PERU - De ontginning van ertsen in het Andesgebergte en olie in het regenwoud verwoestte de voorbije jaren de leefwereld van talloze inheemse gemeenschappen. De vergiftiging van de omgeving en vervuiling van het water bracht hen tot wanhoop en leidde tot hevige protesten waarbij soms doden vielen.

11.11.11 steunt al vele jaren organisaties die opkomen tegen deze misbruiken en die de slachtoffers helpen om hun rechten op te eisen.

Jaren van bewustmaking, actie en mediacampagnes hebben ertoe geleid dat het Peruaanse parlement einde augustus 2011 een wet heeft goedgekeurd die de overheid en de bedrijven verplicht om eerst tot een akkoord komen met de inheemse gemeenschappen, vóór ze activiteiten starten in hun gebieden. De wet garandeert hen ook dat ze kunnen delen in de opbrengsten.

Het belang van deze wet is enorm. Door de hoge grondstoffenprijzen zoeken de mijnbedrijven permanent nieuwe ontginningsgebieden. Ze vinden die meestal in gebieden die toebehoren aan inheemse gemeenschappen.

Tot nu toe gaf de centrale regering de bedrijven vlot toestemming tot ontginning, zonder reële dialoog met de gemeenschappen. Dit leidde tot honderden conflicten waarbij tientallen doden vielen. De nieuwe wet is dan ook een grote overwinning die de inheemse bevolking eindelijk uitzicht biedt op zelfbeschikking en een beter leven.

 Kleine stuwdam helpt vrouwen vooruit

GUINÉE - In de streek van Saraya doen de vrouwen in de droge tijd aan groenteteelt om hun gezin te voeden en een centje bij te verdienen. Hun zwakke sociale positie en het lage grondwaterpeil maakt het niet gemakkelijk. 11.11.11 helpt Trias om voor een betere waterhuishouding te zorgen.

Saraya ligt in het armste deel van Guinee. 60% van de bevolking leeft van minder dan 1 euro per dag. Toch zijn er mogelijkheden. Dat zagen de Fransen die er in de koloniale tijd – met dwangarbeid – een dam bouwden. Die irrigeerde tabaksvelden. De dam ligt er nog altijd, wordt goed onderhouden, maar zijn capaciteit is verre van toereikend.

Stroomopwaarts is nu een nieuwe dam gebouwd. Hij maakt op een oppervlakte van 1000 hectare rijstteelt mogelijk in de natte periode en groenteteelt in de droge tijd. Nu kan men zelfs stukken land verbouwen waarop door het watertekort nog nooit geplant werd.

De bevolking is heel enthousiast want de mensen hebben nu zelfs tot het einde van het droge seizoen voldoende water. Om zeker te zijn dat de Guinese vrouwen gebaat zijn bij de verbeterde waterhuishouding, eist Trias dat vrouwengroepen tot minstens 25% van het ontgonnen terrein toegang krijgen.

Daar blijft het niet bij. De Guinese boeren krijgen ook toegang tot microkrediet, adviezen en vorming ter bevordering van de landbouwproductie en verwerkingprocessen na de oogst. Dit alles moet de positie van vrouwen in de maatschappij te versterken en de Guinese boeren een betere toekomst bieden.

 

Tanzaniaanse veehouders wapenen zich tegen droogte

Net als de landen in de Hoorn van Afrika kampt het Oost-Afrikaanse Tanzania met aanhoudende droogte. In het noordoosten, waar de traditionele nomadische veehouders leven, is het zelfs al meerdere jaren extreem droog. De Masaï-herders zijn er de voorbije jaren tweederde van hun kuddes kwijtgeraakt. Maar met hulp van Trias en 11.11.11 stellen ze zich teweer tegen de honger en verdere verarming.

Ze doen dat door reservoirs aan te leggen waarin het regenwater wordt opgevangen. Zo hebben ze drinkwater voor hun vee en voor de mensen. Bovendien verhoogt zo het grondwaterpeil waardoor de omgeving langer groen blijft. Daarnaast bouwen ze opslagruimtes waarmee ze maïs en graan langer kunnen bewaren.

 


Deze realisaties waren nooit mogelijk geweest zonder uw steun. Van harte bedankt!

Met een maandelijkse bijdrage geef je 11.11.11 meer zekerheid.Je krijgt dan regelmatig nieuws over wat we met je steun konden realiseren.

Deel dit artikel