Dossier 'Jongeren met plannen'


Broederlijk Delen werkt aan kansen voor jongeren, samen met zijn partnerorganisaties. In het dossier 'Jongeren met plannen' werpen we een blik op 4 jongerenprojecten die Broederlijk Delen steunt: in Gaza, Haïti, Burkina Faso en Senegal.

Je bent jong en je wil wat. Je hebt dromen en je wil jouw toekomst uitbouwen. En dan groei je op in Gaza, een oorlogsgebied, en ben je als kind gevangen in een gewapend conflict. Of je groeit op in een van de armste landen ter Wereld, Haïti. Wat dan?
Haïti


Broederlijk Delen steunt FIMCAP, een koepelorganisatie van parochiaal gebonden jeugdverenigingen, zoals Chirojeugd Vlaanderen en Kiwo Ayiti (Haïti). Om de drie jaar beslist Chirojeugd Vlaanderen om met één jeugdbeweging stevigere banden te smeden en er een partnerschap mee aan te gaan.

In de zomer van 2012 maakten 12 Chiroleiders en - - -leidsters van Chirojeugd Vlaanderen kennis met Kiwo Ayiti. Kiwo, nee het is geen schrijffoutje. Zo is inderdaad de naam van Chiro Haïti.

Drie weken lang speelden, babbelden, zongen en dansten Vlaamse jongeren enthousiast samen met de Kiwoleden en hun leiding. Dat beaamde ook Raynold Nau, één van de Haïtiaanse jongeren op tegenbezoek deze zomer: "Wat toen opviel op kamp was de onuitputtelijke energie van de Belgen bij spelletjes, zelfs bij extreem warm weer."

Van 19 juli tot en met 8 augustus 2014 kwamen 11 Kiwoleiders op inleefreis naar België om op hun beurt kennis te maken met de Chiro hier. De hoofddoelstelling van het partnerschap is 'leren van elkaar'. Op het programma stonden een verblijf in gastgezinnen, een bezoek aan enkele Belgische steden, op kamp gaan met een Chirogroep, veel spelletjes én een bezoek aan Broederlijk Delen.


Chiro-Haiti 101 1289-joke.blockx

Kiwo Ayiti, een dag bij Broederlijk Delen in Brussel

Bij het bezoek van de Kiwoleiders op 31 juli, namen we de tijd om enkele kiwo's te interviewen.
Kiwo Ayiti werd opgericht in 1960 door Vlaamse missionarissen naar het voorbeeld van de Chiro hier. De situatie voor jongeren is daar heel problematisch.

Zo vertelt David Fortin, student sociaal werk: "Je moet rekening houden met de economische toestand van een land. Als een land meer ontwikkelt, komt een jongerenbeleid tot stand. Zolang een land arm is, is dat onbestaande. Jongeren in Haïti zijn aan zichzelf overgeleverd, zeker sinds de aardbeving. Er zijn nu heel wat eenoudergezinnen en sommige kinderen hebben beide ouders verloren."

Het onderwijs in Haïti is voornamelijk gebaseerd op leren lezen, schrijven en rekenen. De Kiwo vult de vakken wereldoriëntatie, biologie, aardrijkskunde en seksuele opvoeding in. De slogan van Kiwo Ayiti luidt niet toevallig: 'Nan Kiwo... mwen grandi', wat betekent 'in de Chiro, waar ik groei'.

Raynold Nau: "Doordat de ouders ontbreken, ontbreekt ook de familiale opvoeding. Zonder jeugdverenigingen zou het chaos zijn. We werken als Kiwo met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Dat is een voedingsbodem van hoop voor het land. Door Kiwo heb ik ook besloten om te kiezen voor mijn job als onderwijzer."

Ook Widline Joachim getuigt: "Kiwo is mijn leven, het helpt me leven in het voetspoor van Jezus. Ik kreeg ook heel wat vorming. Ik ben niet langer timide. Ik durf zingen en dansen. Ik ben kiwo voor het leven."Senegalsenegal jongerenmetplannen broederlijkdelen

 


JED, Jeunesse et Développement, is de ngo van de Senegalese scouts en lid van de wereldwijde scoutsbeweging. Met 10.000 leden van verschillende leeftijdsgroepen zijn de scouts de belangrijkste jeugdbeweging in Senegal.


De scoutsgroepen zijn vooral actief in de steden. JED wil jongeren bewustmaken van hun leefwereld en hen aansporen om problemen constructief aan te pakken. Boeren en gemeenschappen die met JED samenwerken worden gesensibiliseerd rond duurzaam milieubeheer en zetten zich actief in voor het herbebossen van hun leefomgeving.

In 2013 en 2014 trokken Belgische jongeren (scholieren en universiteitsstudenten) op inleefreis naar Senegal. JED organiseerde met Broederlijk Delen een werkkamp waarbij Senegalese en Belgische jongeren enkele dagen samen leefden, werkten en speelden. Een ideale formule om samen na te denken over duurzaam milieubeheer, om van elkaars nationale gerecht te smullen en om stil te staan bij dat jongeren bezig houdt in Senegal en België. Maar vooral om samen veel plezier te maken.

 


Burkina Faso


burkina faso jongerenmetplannen broederlijkdelen
 

Organisation Démocratique de la Jeunesse (ODJ) is niet gegroeid uit een Europees model van jeugdbeweging, maar helemaal uit de noodzaak die Burkinabé jongeren voelen om samen op te komen voor hun rechten. ODJ bestaat uit ongeveer 3.000 jonge vrijwilligers die jongeren bijeen brengen in meer dan 180 lokale wijkcomités.

Deze kleine groepen zijn verder georganiseerd per dorp, gemeente en provincie. Op die manier bereikt ODJ jongeren uit alle lagen van de bevolking, zowel op het platteland als in de steden in 33 provincies van Burkina Faso.

De bevolking van Burkina Faso is heel jong. 73 % van de mensen is jonger dan 30 jaar. Al op jonge leeftijd dragen ze bij aan het inkomen van het huishouden, maar werk vinden blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Veel jongeren trekken dan ook weg van het platteland om hun kans op werk te vergroten. Vaak komen ze terecht in onmenselijke werkomstandigheden in fabrieken in de stad of in de mijnbouw.

Een planmatige aanpak, met steun van Broederlijk Delen

ODJ wil dat het maatschappelijk welzijn van jongeren in alle sociale lagen van de bevolking gegarandeerd wordt. Daarom verdedigt en beschermt ODJ de rechten van de jeugd en stimuleert ze solidariteit tussen jongeren en hulp aan elkaar.

ODJ wil jongeren een stem geven en hen beter in staat stellen om samen op te komen voor de bescherming van hun rechten. Arianne Idzenga, lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen in Burkina Faso: "Wat is de basis van het werk van ODJ? Alles begint met de droom van jongeren en hun ambities".


Zie ook:


Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel