Dring mee aan op transparantie van olie-, gas- en mijnbedrijven

Update 12 mei 2012
Op 1 mei werd de petitie van One overgedragen aan Klaus-Heiner Lehne, Europarlementslid en voorzitter van het JURI-comité dat de wetsvoorstellen uitwerkt.
We hebben onze briefschrijfactie dan ook stopgezet. Hieronde kan je de brief nog nalezen, maar hem niet meer versturen.

vergrootglas boekhouding Europa heeft een wetsvoorstel klaar dat olie-, gas- en mijnbedrijven verplicht om openlijk bekend te maken welke overheden van hen geld ontvangen in ruil voor exploitatievergunningen. De multinationals lobbyen op dit moment hard tegen deze nieuwe Europese regelgeving. De organisatie ONE heeft een internationale briefschrijfactie en petitie opgezet om de Europese leiders onder druk te zetten de wet in te voeren. Voor België vragen we een brief te sturen aan EU-parlementslid Guy Verhofstadt.

Een continent als Afrika is rijk aan natuurlijke rijkdommen: olie, gas, goud, diamanten en andere ertsen. Grote multinationale bedrijven zijn uit op ontginning hiervan tegen monsterlijke winsten. Om toegang te krijgen tot deze grondstoffen, betalen de bedrijven aan lokale overheden vaak grote sommen geld in ruil voor onbeperkte ontginning van hun natuurlijke rijkdommen.

Op dit moment is de regelgeving zo beperkt dat er totaal geen duidelijkheid bestaat over de bedragen die op die manier naar overheden vloeien. Een transparant beleid is broodnodig, om ervoor te zorgen dat de opbrengsten besteed worden aan de verbetering van openbare diensten, zoals scholen, wegen, hospitalen, enz. Zo kan de bevolking mee delen in de rijkdommen van haar land.

europa werf De komende weken en maanden wordt er in het Europees parlement gedebatteerd over een herziening van de bestaande richtlijnen met betrekking tot 'Accounting en Transparency' en wat de reikwijdte daarvan zal zijn. De voorstellen die nu op tafel liggen zullen de bedrijven uit de extractieve industrie verplichten jaarlijks te rapporteren over betalingen aan overheden.

Die verplichting zal er komen, de vraag is alleen hoe diepgaand ze zal zijn. Multinationale bedrijven uit de sector zijn sterk aan het lobbyen om het voorstel van de Europese commissie zo veel mogelijk af te zwakken. De lidstaten zijn verdeeld, of hebben eerder twijfels over de haalbaarheid van bepaalde voorstellen: de meesten landen wagen zich voorlopig nog niet aan uitgesproken standpunten.

In het Europees Parlement moet het echte debat nog aangevat worden: twee rapporteurs van het JURI-comité (juridische zaken) werkten elk een voorstel uit voor herziening van de Transparency Directive en de Accounting Directives en in de komende weken kunnen amendementen ingediend worden.

We moeten nu in actie komen, om de leden van het Europees Parlement te wijzen op het belang van een transparant beleid en om weerwerk te bieden aan het stevige lobbywerk van de multinationals. De organisatie ONE startte hiervoor een internationale briefschrijfactie en petitie. In elk land roepen ze de mensen op om een politicus uit het Europees Parlement aan te schrijven. In België is dat Guy Verhofstadt, die als leider van de liberale fractie een grote invloed heeft. 11.11.11 wil dan ook dat zoveel mogelijk mensen een brief naar Verhofstadt sturen. Dat kan per post of per mail. Ook moet de actie best zoveel mogelijk worden verspreid.

Via onderstaand formulier kan je gemakkelijk een email versturen. Hierin suggereren we al de belangrijkste zaken mee die je zeker moet vermelden. Je kan dit voorbeeld letterlijk versturen, maar hoe meer je je brief personaliseert, hoe sterker hij zal zijn.

Als je liever een echte brief schrijft, verstuur die dan naar :

Mr Guy Verhofstadt MEP
European Parliament
Building: Paul-Henri Spaak
Office: 55C011
60, rue Wiertz
Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles

Als je liever zelf een e-mail stuurt, richt die dan aan guy.verhofstadt[at]europarl.europa.euOm te voorkomen dat dit formulier misbruikt wordt om geautomatiseerde spam te versturen, verzoeken we je deze eenvoudige vraag te beantwoorden.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel