Eerste resultaten Broederlijk Delen-campagne 2011 dalend

Dit weekend werd de Broederlijk Delen-campagne  ‘Maak ons overbodig’ afgesloten. De campagne liep van woensdag 9 maart tot en met zondag 24 april. ‘Met de slogan ‘Maak ons overbodig’ konden we heel wat mensen aan het denken zetten over efficiënte en inefficiënte ontwikkelingssamenwerking.

Onze vele duizenden vrijwilligers bundelden opnieuw hun krachten om onze campagne te verspreiden en activiteiten te organiseren ten voordele van Broederlijk Delen. Het gaat dan om infoavonden, de inleefweken voor onze gasten uit Burundi, solidaire maaltijden, huis-aan-huisacties, sponsortochten, en natuurlijk ook Koffiestops. Voor zoveel vrijwilligersengagement zeggen wij: hartelijk dank!’ aldus Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen.

Online veiling

Dit jaar bestaat Broederlijk Delen vijftig jaar. Daarom lanceerde de ngo de originele veilingsite www.maakonsoverbodig.be. Meer dan vijftig bekende Vlamingen boden vrijwillig aan om één of andere ervaring te delen. Zo kon je bieden op ‘een verhaaltje voor het slapengaan met Maaike Cafmeyer’ of ‘ keukentips van Jeroen Meus in hoogsteigen persoon’. De veilingsite bracht in totaal 20.953 euro op. Absolute toppers waren: ‘Deel een avondje met Kommil Foo’ met 3007 euro en ‘Deel de werkvloer met Roos’ met 1151 euro. ‘Deel je moedergeluk met Lieve Blancquaert’ ging onder de hamer voor 956 euro en ‘Deel je liefde voor Club Brugge met Jean-Luc Dehaene’ bracht 642 euro in het laatje.

Nieuw record aantal Koffiestops

Op 1.900 plaatsen in Vlaanderen – een nieuw record - nodigden onze vrijwilligers mensen uit om in ruil voor een vrije bijdrage een (h)eerlijk kopje koffie te drinken. Dit fondsenwervend model sluit goed aan bij de vrijwilligersbeweging omdat het mensen samenbrengt.

Dalende inkomsten

Volgens de prognose zal de afgelopen campagne vermoedelijk 3,5 miljoen euro opleveren.

Dit is daling in vergelijking met het resultaat van 2010.  Miguel Surmont, diensthoofd Communicatie en Fondsenwerving van Broederlijk Delen:  ‘Het gaat hier natuurlijk slechts om een prognose. Een pak inkomsten moet nog binnenkomen, maar toch is dit een bevestiging van een trend die al vroeger is ingezet. Het staat nu vast dat onze klassieke inkomstenkanalen zoals de collectes in de parochies en de privégiften teruglopen. Nieuwe inkomstenkanalen kunnen deze verliezen nog niet compenseren. We vermoeden dat de crisis in de kerk hier ook een rol heeft gespeeld. In de toekomst zullen we meer op fondsenwerving moeten inzetten. Maar ondanks de voorlopig tegenvallende financiële resultaten blikken we wel terug op een inhoudelijk geslaagde campagne.’

Feest 50 jaar Broederlijk Delen op 30 april in Antwerpen

Vijftig jaar engagement. Daarvoor wil Broederlijk Delen zijn vrijwilligers en sympathisanten graag bedanken op zaterdag 30 april in Antwerpen. Broederlijk Delen trakteert er op enkele boeiende stadswandelingen, een stadsspel voor jongeren en interactieve stadwandelingen voor jonge gezinnen. Vanaf 17u is er een gezamenlijk slotfeest met taart. Maaike Cafmeyer, ambassadrice van onze campagne, is ook van de partij. In een humoristische videoclip roept ze alle sympathisanten op om komende zaterdag naar Antwerpen af te zakken.

Het bedrag van 3,5 miljoen euro is een voorspelling op basis van de huidige resultaten. De reeds ontvangen giften werden aangevuld met een projectie. Die is gebaseerd op gegevens uit het verleden.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel