Essentiële voorwaarden voor succesvolle vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten

Brussel, 2 september 2010 -  Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ijveren, samen met hun partners op het terrein, reeds jarenlang voor duurzame vrede in Israël en Palestina. Het heropstarten van vredesonderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen kan een eerste stap uit de huidige impasse zijn. Hiertoe moeten echter enkele essentiële voorwaarden vervuld worden. ‘Immers, vrede is niet mogelijk zonder gerechtigheid’, zegt Brigitte Herremans, Midden-Oostenmedewerker Broederlijk Delen-Pax Christi Vlaanderen.

Eerst en vooral moet het respect voor het internationaal recht vooropstaan in de vredesgesprekken. Het internationaal recht garandeert de bescherming van de burgers. Het geweld van het Israëlische leger en de Palestijnse gewapende groeperingen ontneemt burgers die bescherming en stelt hen dagelijks bloot aan extreem geweld. Wij veroordelen de recente aanvallen van Hamas op de Westoever dan ook met klem.

Een tweede essentiële voorwaarde is het stopzetten van de nederzettingenexpansie. President Obama moet benadrukken dat het verlengen van het moratorium op de nederzettingenbouw op de Westoever een conditio sine qua non is voor de onderhandelingen. Dit zou zeker ook moeten gelden in Oost-Jeruzalem. Alle nederzettingen zijn immers illegaal volgens het internationaal recht. Ze vormen één van de voornaamste struikelblokken voor de oprichting van een leefbare Palestijnse staat. Als de Verenigde Staten een honest broker willen zijn, dan moeten ze Israël onder druk zetten om zich terug te trekken tot de grenzen van vóór 1967.

Ten derde mag de problematiek van de Gazastrook niet vergeten worden. Volgens de Oslo-akkoorden moeten de Westoever en de Gazastrook één eenheid vormen en moet vrij verkeer van personen en goederen gegarandeerd worden. Israëls blokkade van de Gazastrook leidde niet alleen tot een humanitaire crisis in het gebied. Ze ondermijnt tevens de eenheid tussen Gaza en de Westoever. De internationale gemeenschap mag niet meegaan in de visie van Israël en de burgerbevolking van Gaza marginaliseren, omdat Hamas er de macht overnam. De huidige interne verdeeldheid is één van de voornaamste problemen. Daarom moet de internationale gemeenschap een prioriteit maken van de verzoening tussen Fatah en Hamas.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel