Europees akkoord over FTT – Reactie 11.11.11

Tijdens overleg in de marge van de Europese Ministerraad stemde de groep van 10 in met een lijst van basisprincipes waaraan de financiële transactietaks moet voldoen.

Vandaag (8 december) bereikten de ministers van financiën van 10 Europese landen een akkoord over de Financiële Transactietaks (FTT). Tijdens topoverleg in de marge van de Europese Ministerraad stemde de groep van 10 in met een lijst van basisprincipes waaraan de taks – een belasting op de verkoop van aandelen en afgeleide financiële producten - moet voldoen.

Dat betekent niet dat het werk af is. De ministers spraken af verder te onderhandelen over cruciale zaken zoals de tarieven die van toepassing zouden zijn. Ook over de impact van de taks op de reële economie of pensioenfondsen, waar minister Van Overtveldt zich eerder zorgen over maakte, zal nog verder gesproken worden. Bedoeling is dat die laatste knopen ontward raken voor eind juni 2016.

11.11.11 is tevreden dat er een stap vooruit werd gezet. "Het akkoord is niet ideaal", zegt directeur Bogdan Vanden Berghe, "maar we kunnen ons vinden in de krachtlijnen zoals ze door de Europese ministers zijn uitgezet. Het is goed dat de meeste financiële producten en transacties door de taks zullen gedekt worden. Bijzonder jammer is wel dat met geen woord gerept werd over het gebruik van de middelen die de taks kan opleveren. Een duidelijk engagement van de ministers om de middelen in te zetten voor klimaatfinanciering, ontwikkeling en sociaal beleid zou een krachtig signaal zijn. Zeker nu de klimaatonderhandelingen in Parijs in een finale fase terecht komen."

Bijzonder jammer is wel dat met geen woord gerept werd over het gebruik van de middelen die de taks kan opleveren. Een duidelijk engagement van de ministers om de middelen in te zetten voor klimaatfinanciering, ontwikkeling en sociaal beleid zou een krachtig signaal zijn. Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Ook België schaarde zich achter het akkoord. In de komende weken en maanden komt het er voor ons land op aan haar rol binnen de groep van 11 te blijven spelen en te pleiten voor een brede en sterke FTT. Eerder groeiden twijfels of ons land die rol nog wilde spelen. Daarom stuurde 11.11.11 in aanloop naar dit topoverleg een open brief aan de regering met de vraag voluit te gaan voor een taks die duurzame investeringen in de reële economie wil versterken en vooral speculatief flitskapitaal treft.

Pittig detail is dat Estland, dat aanvankelijk bij de groep van 11 onderhandelende landen hoorde, het akkoord niet kon steunen. Dat betekent niet noodzakelijk dat het land definitief uit de versterkte samenwerking stapt. Voor de Estse minister waren onvoldoende garanties dat het huidige voorstel genoeg middelen zou opbrengen.

Jan Vandepoel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels