Europese Commissie tikt België op vingers over belastingontwijking

De Europese Unie drijft haar inspanningen tegen grootschalige belastingontwijking verder op. Deze week bereikte ze een akkoord over strengere rapportageregels voor financiële tussenpersonen. Een week eerder presenteerde de Europese Commissie een lijst van landen die bedrijven aan agressieve tax planning laten doen om belastingen te ontwijken. De bedrijven in kwestie springen creatief om met de spelregels en betalen nauwelijks belastingen op hun winsten.

België staat ook op het lijstje van de Commissie, samen met onder andere Luxemburg, Ierland en Nederland. Naast de zwarte lijst van belastingparadijzen van niet-EU-landen toont de EU met deze recente acties dat ook binnen de lidstaten fiscale transparantie de algemene regel moet worden.

Maatregelen tegen agressieve 'tax planning' niet voldoende

De Commissie tikte België vorige week op de vingers. Ons land doet onvoldoende om belastingontwijking door multinationale ondernemingen tegen te gaan. De Commissie erkent dat België een aantal belangrijke maatregelen neemt. Zo zal ons land, zoals overeengekomen binnen Europa, de bepalingen van de anti-ontwijkingsrichtlijn omzetten in nationale wetgeving tegen 2019.

Deze richtlijn omvat maatregelen om winstverschuiving naar belastingparadijzen tegen te gaan en om fiscale achterpoortjes door  mismatch in fiscale wetgevingen te sluiten. Deze mismatch ontstaat doordat verschillende belastingregels, zowel nationaal als tussen landen, niet goed op elkaar zijn afgestemd. De hervorming is dus noodzakelijk, want jaarlijks gaan miljarden inkomsten verloren door grootschalige belastingontwijking.

Toch plaatste de Commissie België op een lijst van 7 landen die het voor bedrijven gemakkelijker maken om belastingen te ontwijken. Volgens de Commissie blijft ons belastingsysteem ondanks fiscale hervormingen erg complex met heel wat vrijstellingen en uitzonderingsregels voor bedrijven.

Deze uitzonderingsregels kunnen de fiscale competitie tussen lidstaten opdrijven, terwijl de strijd tegen grootschalige belastingontwijking net meer fiscale samenwerking vraagt. Ook het ontbreken van effectieve antimisbruikbepalingen om te vermijden dat bedrijven de geldende regels omzeilen wordt aangehaald als werkpunt.

Aanzet voor meer actie

Met deze lijst toont de Commissie dat ze duidelijke inspanningen verwacht van de Europese lidstaten om agressieve tax planning tegen te gaan. In diezelfde context bereikte de Raad deze week een akkoord over strengere regels voor financiële tussenpersonen. Het gaat dan onder andere over belastingadviseurs en advocaten, die gunstige belastingconstructies kunnen opzetten.

Met deze nieuwe regels zullen ze verplicht zijn om agressieve belastingregelingen te melden. Sinds de onthullingen van onder andere de Panama Papers heeft ook België, onder toenemende druk van de EU, ingezet op meer transparantie.

Ook de aanbevelingen van de Bijzondere Panama Commissie van het Belgisch Parlement waren een stap in de goede richting, met onder andere de aanbeveling voor een impactanalyse van het Belgische belastingbeleid op ontwikkelingslanden. Bij de implementatie van Europese maatregelen kan België echter ambitieuzer zijn en verder gaan dan de Europese minimumcriteria.

De EU onderhandelt momenteel met de lidstaten over de harmonisering van de vennootschapsbelasting. Als België echt wil uitblinken in zijn strijd tegen belastingontwijking, trekt het mee aan de kar om deze onderhandelingen constructief te laten verlopen. Ook de impactanalyse van het belastingbeleid op ontwikkelingslanden is tot op heden niet van start gegaan. Samen met de werkpunten van de Europese Commissie is het dus tijd voor meer ambitie en vooral meer actie.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels