Europese ngo's sluiten zich aan bij kritiek op Ashton

10 januari 2012

In een vandaag voorgesteld rapport beoordelen de Europese ngo's (waaronder 11.11.11) het beleid van de nieuwe Europese diplomatieke dienst EEAS. De ngo's komen hierbij tot een vergelijkbare conclusie als verschillende ministers van Buitenlandse Zaken: de coherentie ontbreekt, de dienst draait vierkant.

De Europese ngo's bogen zich in een gezamenlijke oefening over de impact van de EEAS op het Europese ontwikkelingsbeleid.

Na één jaar Ashton is niet duidelijk wat precies de rolverdeling is tussen de Europese Commissie, de lidstaten en de diplomatieke dienst.

Het Memorandum of Understanding over hoe taken en verantwoordelijkheden te verdelen ligt er nog steeds niet.

Ook op het terrein in de ontwikkelingslanden is de verandering voelbaar. Waar vroeger om de zes maand een andere delegatie van een lidstaat de coördinatie voor het Europees beleid op zich nam is dat nu verschoven naar de Europese diplomatieke dienst.

In de praktijk resulteert deze verschuiving tot een zwakker beleid met minder betrokken lidstaten.

De onduidelijkheid in rolverdeling heeft expliciete gevolgen voor de werking van het Europese ontwikkelingsbeleid, zo concluderen de ngo's. Zo is er geen duidelijkheid over de coördinatie van de besteding van de 11 miljard euro die voor ontwikkelingssamenwerking wordt uitgetrokken.

Daarnaast is er ook geen duidelijke langetermijnvisie voor buitenlands beleid, in het bijzonder als het gaat over de interactie tussen het ontwikkelingsbeleid, het veiligheidsbeleid en het mensenrechtenbeleid. Na 1 jaar werking van de Europese Dienst Extern Optreden is gebleken dat ontwikkelingsbeleid te weinig wordt geïntegreerd.

In regio's als de Sahel en de Hoorn van Afrika zijn veiligheidsoperaties geprioritiseerd zonder rekening te houden met de langetermijninspanningen voor ontwikkeling. De ngo's waarschuwen opnieuw voor een verschuiving van ontwikkelings- naar louter anti-terrorisme- en veiligheidsoperaties. "Terwijl het bestrijden van armoede de voedingsbodem wegneemt van conflicten en instabiliteit."

Meer info: Contacteer Hendrik Van Poele

Deel dit artikel