G8 bereikt akkoord over schuldkwijtschelding

Vorig weekend (10-11 juni 2005) hebben de ministers van Financiën van de rijkste landen (de G8) zich akkoord verklaard om de multilaterale en de bilaterale schulden van 18 landen kwijt te schelden. Maar ze raakten het niet eens om dit akkoord uit te breiden tot alle arme landen.

Door dit akkoord wordt 50 miljard dollar aan schulden kwijtgescholden die de armste landen moesten terugbetalen aan de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De eerste 18 landen, waarvan 14 Afrikaanse, voldoen aan de gestelde voorwaarden omdat zij al in aanmerking kwamen voor schuldvermindering voor de arme landen met een grote schuldenlast (HIPC - Heavily Indebted Poor Countries).
Er wordt verwacht dat nog andere landen in aanmerking zullen komen zodra deze voldoen aan de economische en politieke criteria. Het initiatief om de arme landen met de grootste schuldenlast een vermindering toe te staan, wordt sterk bekritiseerd, onder meer omdat deze landen door de Wereldbank en het IMF verplicht worden schadelijke economische en sociale voorwaarden in te voeren.

Akkoord gaat niet ver genoeg
Oxfam verheugt zich over de beslissing van de G8-ministers van Financiën, maar vindt dat dit akkoord niet ver genoeg gaat. Want uiteindelijk betreft het slechts 10 procent van de schuld van de armste landen en geldt het niet voor de andere landen die ook kwijtschelding nodig hebben. (Het gaat slechts om 2 procent van de buitenlandse schuld van alle ontwikkelingslanden samen).

“Voor de landen die in aanmerking komen, is dit goed nieuws,” zegt Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit. “Maar er zijn nog vele andere landen die goede resultaten bereikt hebben, zoals Vietnam en Sri Lanka, en die toch uitgesloten zijn en geen graantje kunnen meepikken van het akkoord.”

“Dit akkoord is belangrijk want het principe van de schuldkwijtschelding wordt goedgekeurd en het opent perspectieven voor landen die buiten het kader van de schuldvermindering van het HIPC vallen om er in de toekomst ook voor in aanmerking te komen. Maar de doelstelling blijft om 100 procent van de schulden kwijt te schelden van alle landen die dit nodig hebben. Deze akkoorden moeten trouwens besproken worden met de betrokken ontwikkelingslanden en met de organisaties van het maatschappelijk middenveld.”

Startschot voor Gleneagles
“Hoe dan ook blijft de schuld slechts een onderdeel van het probleem. Drie weken voor de topontmoeting van de G8 in Gleneagles, Schotland van 6 tot 8 juli, wordt de druk op de wereldleiders opgevoerd opdat zij een verdubbeling van de ontwikkelingshulp met 50 miljard dollar zouden aankondigen en opdat ze ernstige vooruitgang zouden boeken in de hervorming van de onrechtvaardige handelsregels.

Het startschot voor Gleneagles is gegeven, maar de leiders van de G8 moeten nog talloze hindernissen nemen voor ze de aankomstlijn bereiken. Deze eerste hindernis - de schuldkwijtschelding - zal aan de rijkste landen jaarlijks 2 miljard dollar kosten. De leiders van de G8 moeten dringend op een hogere snelheid overschakelen, een antwoord bieden aan de oproep van miljoenen actievoerders in de wereld en jaarlijks 50 miljard dollar extra toewijzen voor het bestrijden van de armoede, een onvermijdelijke en duidelijke stap voorwaarts om de beloofde 0,7 procent voor ontwikkelingshulp in 2010 te halen.”
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel