Geen nikkelmijn op ons kleine eiland

Boer Ahmad wijst naar het mijngebied

Op het Indonesische eiland Wawonii sloegen studenten, boeren en vissers de handen in mekaar tegen de opening van een nieuwe nikkelmijn. Ze kregen daarbij de hulp van onze partnerorganisatie Jatam. Hun succesvolle protest inspireerde al snel andere bewoners van het land.

In maart 2019, vlak voor de nationale verkiezingen, kondigde het provinciebestuur van Zuidoost-Sulawesi aan dat het 15 mijnbouwvergunningen zou intrekken. Maar na de verkiezingen leek hier nog weinig van in huis te komen. Het bedrijf Harita Group begon dus alvast met de voorbereidende infrastructuurwerken voor een nieuwe mijn op Wawonii.

Duurzaam landbezit

De eilandbewoners zaten hier niet op te wachten. Ze verdienen een behoorlijk inkomen met de teelt van cashewnoten, tamarinde en kruidnagel, aangevuld met visvangst. Hoewel het mijnbouwbedrijf goede prijzen bood voor hun gronden, weigerden ze die te verkopen. Hun motto: 'landbezit is duurzamer dan geld'.

Toen ze in de gaten kregen dat Harita Group in de dorpen Roko-Roko en Wasolo een toevoerweg en haveninfrastructuur begon aan te leggen, wierpen ze diverse barricades op. Mando, een net afgestudeerde bioloog, speelde een belangrijke rol in het verzet. 

Gecoördineerde actie

Mando studeerde in de provinciehoofdstad Kendari en kon er heel wat studenten mobiliseren. Voor het eerst kwamen ook de boeren en vissers bijeen voor een gecoördineerde actie. Jatam begon hen bij te staan met raad en daad. De actievoerders versterkten hun structuur en overlegden meer met de aanpalende dorpen.

Volgens Jatam had het bedrijf nooit een vergunning ontvangen om een haven aan te leggen. Melky Nahar, de campagneverantwoordelijke van Jatam: "Wij hebben geen enkel spoor gevonden van een aanvraag of enig ander officieel document van de provinciale overheid. Nochtans hebben wij dit verschillende keren gevraagd. Bovendien valt elke vorm van mijnbouw op dit kleine eiland, met een oppervlakte van 715 m2, onder de wettelijke norm van 2.000 km2."

Een boost

De barricades hielden stand. Het bedrijf kon de bestaande weg verbeteren, maar dieper doordringen in het bos  tot aan de nikkelmijn lukte niet. Begin februari 2020 kwam het heuglijke bericht dat Harita Group zijn operaties op Wawonii opschortte door het plaatselijke verzet.

Dit was een boost voor de bewoners. Hun aanpak inspireerde alvast de inwoners van andere Indonesische eilanden. En op 28 mei, de nationale verzetsdag tegen grootschalige mijnbouw, plannen ze een grote actie.    

Meer weten over onze partner?

Lees hier alles over Jatam

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels