Geen ontwikkeling zonder ontwapening

Oxfam-Solidariteit is ervan overtuigd dat ontwikkeling en ontwapening onlosmakelijk verbonden zijn. Via publieksacties, lobbywerk en de samenwerking met andere organisaties proberen we die visie in de praktijk om te zetten. Het septembernummer van ons huistijdschrift Globo staat helemaal in het teken van ontwapening en ontwikkeling.

Deel dit artikel