Geld voor klimaatverandering van IMF en Wereldbank

Onlangs vonden de lenteontmoetingen plaats van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Op de agenda: investeringsfondsen voor de financiering van de aanpassing tegen de klimaatopwarming.
In tegenstelling tot wat tijdens de klimaatconferentie in Bali werd afgesproken, zullen deze investeringsfondsen niet zonder meer ter beschikking gesteld worden. In feite gaat het om leningen, die los van de VN zullen beheerd worden, zonder dat de ontwikkelingslanden inspraak hebben.

Deel dit artikel