Gratie voor Fujimori houdt Peru in de ban

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen onder Fujimori op de hoorzitting van de Commissie Mensenrechten

In Peru duurt de onrust rond de gratie voor ex-president Fujimori voort. Eind januari kwam er opnieuw veel volk op straat tegen de gratieverlening en na de hoorzitting van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens is het uitkijken naar de uitspraak, begin maart. Tijdens de hoorzitting pleitte de Inter-Amerikaanse Commissie Mensenrechten voor intrekken van de gratie. Onze partners stonden de slachtoffers van Fujimori bij.

Op 2 februari vond een hoorzitting plaats van het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH) over de moord op 15 mensen in Barrios Altos en de verdwijning en executie van 10 studenten van de universiteit La Cantuta. In deze zaken gaat het over buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen, allebei ernstige schendingen van de mensenrechten.

CIDH pleit tegen gratieverlening

Volgens het internationaal recht kan er geen gratie verleend worden aan daders van dergelijke misdaden. De Inter-Amerikaanse Commissie Mensenrechten CIDH spoorde de Peruaanse overheid ertoe aan de gratie, verleend op basis van humanitaire redenen, in te trekken. Naast deze juridische argumentatie gaf de CIDH nog twee extra redenen om de gratie in te trekken. Door de politieke crisis waarin de gratieverlening plaatsvond, kan ze beschouwd worden als een politieke wederdienst aan het dozijn Fujimoristen (onder leiding van zoon Kenji Fujimori) dat de huidige president Pedro Pablo Kuczynski van de afzetting redde. Daarnaast stelde de CIDH dat in Peru een verzoeningsproces moet plaatsvinden tussen de overheid en de familie van de slachtoffers. Dat proces zou in het gedrang kunnen komen door de gratieverlening.

Ik bewonder de familieleden van de slachtoffers. Hun kracht en hun doorzetting zijn de motor van de strijd voor gerechtigheid.Gloria Cano, Aprodeh

Uitspraak verwacht in maart

Het is nu uitkijken naar de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, die in maart wordt verwacht. Een ex-voorzitter van het Hof, Diego Garcia-Sayan, is ervan overtuigd dat het Hof de gratie nietig kan verklaren, rekening houdend met antecedenten en vroegere uitspraken in de zaak Barrios Altos. De Peruaanse overheid hoopt dan weer op het tegenovergestelde. Zij blijft bij haar standpunt en trekt de argumentatie van de Commissie in twijfel.

11.11.11-partner Aprodeh op de hoorzitting

11.11.11-partner Aprodeh neemt sinds jaar en dag het voortouw in de strijd om gerechtigheid in de zaak rond Fujimori, en was ook aanwezig op de hoorzitting op 2 februari. Advocate Gloria Cano sprak er in naam van de slachtoffers in de zaken Barrios Altos en La Cantuta. Aprodeh is een van de weinige organisaties die effectief de juridische verdediging van slachtoffers op zich neemt. Een zware taak, aangezien dergelijke processen jaren kunnen duren. Aprodeh wordt dan ook door de slachtoffers erg geapprecieerd, niet alleen om hun juridische maar ook om hun menselijke bijstand. Kortom, om hun strijdbaarheid waarmee ze telkens klaarstaan om actie te ondernemen.

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Onze partners