'Grootschalige landpacht is uiterst complexe materie'

landgrabs1In de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams parlement heeft Sabine Poleyn haar bezorgdheid geuit over grootschalige landpacht in ontwikkelingslanden. Minister-president Kris Peeters hoedt zich voor 21-kleinzwart-witdenken.Mozambique beschikt over heel wat natuurlijke rijkdommen. Toch is het één van de armste landen ter wereld, merkt CD&V-parlementslid Poleyn op. Aangezien 64 procent van de bevolking er voor zijn dagelijkse overlevingsstrijd afhankelijk is van landbouw, kijkt ze met argusogen naar de effecten van grootschalige landpacht voor dit land.

Poleyn wijst erop dat het Vlaams parlement in 2011 een voorstel van resolutie heeft uitgewerkt over het fenomeen van de 'land grabbing'. "Op die manier hebben we de regering de mogelijkheid geboden om initiatieven te ontwikkelen die wel degelijk een verschil kunnen maken", aldus Poleyn.

Aan Kris Peeters stelde Poleyn vervolgens de vraag in welke mate de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking versterkt werden in hun onderhandelingscapaciteit over grootschalige landpacht. "Voor de plaatselijke bevolking kunnen buitenlandse investeringen in landbouwgrond zowel kansen als uitdagingen bieden", repliceerde de minister-president.

Het IMF en de Wereldbank hebben in studies aangetoond dat de impact van land tot land sterk kan verschillen. "Er zijn verbanden met het nationaal beleid inzake landbeheer, met het landbouwbeleid, met de voedselsoevereiniteit en de voedselzekerheid, met het beheer van de natuurlijke waterreserves, met de agrarische tewerkstelling, met het bosbeheer. Gezien de complexiteit van het onderwerp moeten we vermijden om in zwart-wittermen over landpacht te spreken", zegt Peeters.

Wat de partnerlanden betreft, blijkt Malawi in beperkte mate te kampen met toe-eigeningen van landbouwgrond door lokale en buitenlandse investeerders. Zuid-Afrika is eerder uitvoerder dan voorwerp van buitenlandse landaankopen. Bij het toewijzen van ontwikkelingshulp in deze landen zijn een duurzaam landbouwbeleid en respect voor lokale boeren vanzelfsprekend belangrijke criteria, geeft Peeters nog mee.

Voor Trias is het thema van de grondrechten van groot belang in een land als Congo. De boerenfederatie Repam, een partner van Trias, heeft van de teruggave van landbouwgrond aan familiale boeren één van zijn voornaamste strijdpunten gemaakt.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel