Het Westen boycot hervormingen van de financiële wereld

In New York vergaderen regeringsleiders over de impact van de financiële crisis en over hervormingen om het financiële systeem transparanter te maken. Zonder leiders uit het Westen, want die sturen hun kat naar de driedaagse VN-top die op 24 juni begint. Een gemiste kans, vindt Broederlijk Delen, want structurele hervormingen zijn nodig om toekomstige ontsporing te voorkomen.

Broederlijk Delen vreest dat de armen van de wereld weer met lege handen zullen achterblijven: verwacht wordt dat geen enkele westerse leider de VN-top over de economische en financiële crisis in New York zal bijwonen. België overwoog om minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel te sturen, maar zelfs die vindt de top niet belangrijk genoeg om zich vrij te maken. Voor Broederlijk Delen zijn de hervormingen van het financiële systeem echter hoogdringend. Directeur Pol De Greve: ‘Meer dan 50 miljoen mensen zullen hun werk verliezen en nog meer zullen er in armoede terechtkomen. We hebben nu structurele hervormingen nodig.’

Op de VN-top liggen belangrijke voorstellen op tafel. Een commissie van deskundigen, onder leiding van Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, stelt onder meer voor om binnen de Verenigde Naties een globale economische raad op te richten, met een beperkt aantal leden die elk een brede groep van landen vertegenwoordigen. ‘Een dergelijke economische raad is broodnodig om de wereldeconomie transparanter te maken. Ontwikkelingslanden moeten bij deze globale hervormingen vertrokken worden, maar dat is net wat de rijke landen niet doen door afwezig te blijven,’ zegt Pol De Greve. ‘Onze leiders willen hun greep op de veranderingen behouden en verkiezen in kleine kring te discussiëren zoals bij de G8 of de G20, maar zo houden ze constructieve onderhandelingen tegen.’ De Verenigde Naties hebben van bij hun oprichting het mandaat gekregen globale economische kwesties aan te pakken, en zijn volgens Broederlijk Delen de belangrijkste instantie om een uitweg te vinden uit de huidige financiële en economische crisis.

Toen in december vorig jaar de financiële crisis verergerde, bleek het Westen al erg terughoudend om de financiële en monetaire structuren die tot de crisis geleid hebben, te onderzoeken. ‘Onze leiders blijven het probleem maar voor zich uitschuiven, en dat baart ons zorgen. De klok tikt verder voor de mensen die geen schuld hebben aan deze crisis, maar er wel de zwaarste gevolgen van moeten dragen. Nog steeds is een globale oplossing niet in zicht’, vertelt René Grotenhuis, voorzitter van CIDSE, het internationale netwerk van solidariteitsorganisaties, waar Broederlijk Delen actief deel van uitmaakt.

Broederlijk Delen is solidair met mensen in het Zuiden en ondersteunt hen bij de realisatie van hun eigen plannen. Deze plannen worden vaak gedwarsboomd of bemoeilijkt door structuren van onrecht waarop onze partners in het Zuiden niet altijd vat hebben. Broederlijk Delen investeert in politiek werk om beleidsmakers te overtuigen beslissingen te nemen die structuren van onrecht tegengaan of corrigeren.

Deel dit artikel